Morning Kids

Blogger : Morning Kids

นัก(ฝึก)เขียนที่ใช้ชีวิตที่เกียวโต 2 ปี ปัจจุบันตัวอยู่ออฟฟิศจิตอยู่ดาวพุธ เลี้ยงชิวาว่าหน้าประหลาด นับถือศาสนาหม่าล่า และรักการกินส้มตำปูม้าเจ๊ไก่

64 Posts

บทความทั้งหมดของ "Morning Kids"

บทความทั้งหมด 64 บทความ ลำดับที่ 1-10