Morning Kids

Blogger: Morning Kids

นัก(ฝึก)เขียนที่ใช้ชีวิตที่เกียวโต 2 ปี ปัจจุบันตัวอยู่ออฟฟิศจิตอยู่ดาวพุธ เลี้ยงชิวาว่าหน้าประหลาด และรักการกินส้มตำปูม้าเจ๊ไก่

บทความทั้งหมด 51 บทความ ลำดับที่ 1-20

บทความของโตเกียว