ise-kumano

Join Our Team

รับสมัครผู้ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสนใจในเรื่องเครื่องสำอาง การแต่งหน้า ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น และรักในการเผยแผ่เรื่องราวให้กับผู้อื่น

ตำแหน่ง บล็อกเกอร์

หน้าที่ ・เขียนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
・ช่วยประสานงานในโปรเจ็กต์ต่าง ๆ
เงื่อนไข ・เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และพักอยู่ในพื้นที่โตเกียว (หรือในภูมิภาคคันโต)
คุณสมบัติที่ต้องการ ・สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
・อยากแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นให้กับคนไทย
・สามารถเดินทางไปหาลูกค้าเพื่อพูดคุยและนำเรื่องราวกลับมาเขียนบทความได้ (ลูกค้า: รัฐบาลญี่ปุ่น ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ)
・ชอบท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
・มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
・ชอบเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟัง
ลักษณะงาน Freelance (จ้างเป็นงานๆ ไป)
ผลตอบแทน・ค่าจ้างในการเขียนบทความและสัมภาษณ์โปรเจ็กต์ละ 10,000 เยน
・ค่าจ้างในการทำงานส่วนอื่นขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจ็กต์

สำหรับผู้ที่สนใจอยากให้ช่วยแนบไฟล์เรื่องราวที่เคยเขียนหรือเขียนขึ้นมาใหม่ เช่นบทความหรือการเขียนรีวิวต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง พร้อมเขียนแนะนำตัวในแบบของตัวเองมาทางอีเมลล์ info@enfete.asia ด้วยนะคะ