คุมาโมโตะ เที่ยวสนุกที่บ้านเกิดหมีคุมะมง

คุมาโมโตะ (Kumamoto) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคิวชู เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงาม มีภูเขาไฟที่ควรไปชมสักครั้งในชีวิต และยังมีปราสาทอันยิ่งใหญ่ให้ได้ไปชม ทั้งยังมีของอร่อยมากมาย โดยเฉพาะเนื้อม้า (Basashi) ของขึ้นชื่อ

และที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดหมีคุมะมง เจ้าหมีคุมะมงจอมกวนที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ใครอยากเจอตัวจริงมาเยี่ยมเยือนเจ้าหมีคุมะมงที่เมืองนี้ได้เลย

บทความทั้งหมด 13 บทความ ลำดับที่ 1-13

บทความของโตเกียว คุมาโมโตะ