ศาสนา เทพเจ้า ตำนาน นิทาน ภูติผี ความเชื่อญี่ปุ่น

Religion Gods Belief

ศาสนา ตำนาน นิทาน ความเชื่อ

ศาสนา เทพเจ้า ตำนาน นิทาน ภูติผี ความเชื่อญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีความเชื่อหลากหลาย ทั้งศาสนา ลัทธิ เทพเจ้า ภูติผีปีศาจ ตำนาน นิทานพื้นบ้าน และความเชื่อที่พวกเราชาวไทยอาจยังไม่รู้ ไปทำความรู้จักประวัติและเรื่องราวเบื้องหลังความเชื่อต่างๆ นอกจากจะน่าสนใจแล้วยังสะท้อนนิสัยและอดีตของญี่ปุ่นเป็นอย่างดี