เทศกาล วันสำคัญ โอกาสพิเศษต่างๆ

Festival and Holiday

เทศกาลและวันสำคัญญี่ปุ่น

เทศกาล วันสำคัญ โอกาสพิเศษต่างๆ

รู้จักเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ของญี่ปุ่น ฮานามิคืออะไร ทานาบาตะมีที่มาอย่างไร โกลเด้นวีคคือช่วงไหน นอกจากประวัติน่าสนใจต่างๆ แล้ว รู้ไว้ก็เลือกเวลาเที่ยวได้ถูก อยากเที่ยวแบบไม่แออัดควรเลี่ยงช่วงหยุดยาวของญี่ปุ่น แต่ถ้าอยากชมวัฒนธรรมหรือฤดูกาลก็ต้องไปให้ถูกช่วงนะ