รู้จัก ปลา อาจิ : ปลาทูญี่ปุ่น คืออะไร

อาจิคืออะไร

อาจิ

อาจิ (Aji) หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Horse mackarel ส่วนภาษาไทยคือปลาสีกุน เนื้อแน่น มีความมันของเนื้อปลา นิยมนำมาทอดกรอบ ย่างเกลือ นึ่งโชยุ และเมนูอื่นๆ

อาจิฟราย (Fried Aji)

อาจิ

เมนูที่นิยมทำคืออาจิฟราย หรือปลาอาจิชุบแป้งทอด โดยนำปลาอาจิมาคลุกเกล็ดขนมปังแล้วทอดจนกรอบ มักหั่นปลาให้เป็นรูปสามเหลี่ยม

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-5285-8088

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  03-5789-2449

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  06-6262-9226-7

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  092-686-8775