รู้จัก ปลา อาจิ : ปลาทูญี่ปุ่น คืออะไร

อาจิคืออะไร

อาจิ

อาจิ (Aji) หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Horse mackarel ส่วนภาษาไทยคือปลาสีกุน เนื้อแน่น มีความมันของเนื้อปลา นิยมนำมาทอดกรอบ ย่างเกลือ นึ่งโชยุ และเมนูอื่นๆ

อาจิฟราย (Fried Aji)

อาจิ

เมนูที่นิยมทำคืออาจิฟราย หรือปลาอาจิชุบแป้งทอด โดยนำปลาอาจิมาคลุกเกล็ดขนมปังแล้วทอดจนกรอบ มักหั่นปลาให้เป็นรูปสามเหลี่ยม

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515