รู้จัก โชจู (Shochu) : วอดก้าญี่ปุ่น คืออะไร ไม่ใช่ของเกาหลีหรือ

CCJ FB group

โชจู (Shochu) คืออะไร

โชจู คือ เหล้ากลั่นที่มักทำจากข้าว ข้าวบาร์เลย์ หรือมันต่างๆ มีแอลกอฮอล์ถึง 25% กระบวนการกลั่นนี้คือกระบวนการเดียวกับการผลิตวิสกี้ วอดก้า บรั่นดี ฯลฯ โชจูได้รับการขนานนามว่าเป็นวอดก้าของญี่ปุ่น

โชจู

โชจูมีวิธีทำ 2 แบบ ได้แก่แบบโค (Kourui) ที่ผ่านการกลั่นหลายครั้ง มักใช้กับการทำค็อกเทล ผสมชา และน้ำผลไม้ และแบบโอสึ (Otsurui) ซึ่งผ่านการกลั่นครั้งเดียว จะทำให้ได้โชจูที่คุณภาพสูงกว่า โดยเฉพาะโชจูแบบฮงคาคุ (Honkaku shochu) ที่กลั่นครั้งเดียวและไม่เติมน้ำตาล รสชาติจะแตกต่างไปตามวัตถุดิบ เช่น ข้าวสาลี มันหวาน โซบะ หรือน้ำตาลทรายดำ

โชจูของญี่ปุ่นกับโซจูของเกาหลี

ญี่ปุ่นมีโชจู เกาหลีก็มีโซจู ความแตกต่างอยู่ที่โซจูของเกาหลีไม่มีวัตถุดิบที่กำหนดตายตัว อาจเป็นข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง มันเทศ หรือข้าวโพด วิธีผลิตที่นิยมคือแบบโค นอกจากนี้ยังมักเติมน้ำตาลระหว่างการกลั่น นอกจากนี้โซจูเกาหลียังมีแอลกอฮอล์น้อยกว่าโชจูญี่ปุ่นด้วย (ประมาณ 15-20%)

โชจูกับเครื่องดื่มค็อกเทล

โชจู

โชจูและเหล้ากลั่นอื่นๆ นิยมใช้ทำเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลโดยผสมกับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น โชจูผสมน้ำผลไม้หรือซอฟท์ดริ้งค์จะเป็นชูไฮ ผสมชาเขียวจะเป็นเรียวกุฉะไฮ ผสมชาอู่หลงจะเป็นอู่หลงไฮ เป็นต้น 

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515