รู้จัก โชจู (Shochu) : วอดก้าญี่ปุ่น คืออะไร ไม่ใช่ของเกาหลีหรือ

Meiji Step RakuRaku Cube LP R1
Meiji Step RakuRaku Cube LP R2

โชจู (Shochu) คืออะไร

โชจู คือ เหล้ากลั่นที่มักทำจากข้าว ข้าวบาร์เลย์ หรือมันต่างๆ มีแอลกอฮอล์ถึง 25% กระบวนการกลั่นนี้คือกระบวนการเดียวกับการผลิตวิสกี้ วอดก้า บรั่นดี ฯลฯ โชจูได้รับการขนานนามว่าเป็นวอดก้าของญี่ปุ่น

โชจู

โชจูมีวิธีทำ 2 แบบ ได้แก่แบบโค (Kourui) ที่ผ่านการกลั่นหลายครั้ง มักใช้กับการทำค็อกเทล ผสมชา และน้ำผลไม้ และแบบโอสึ (Otsurui) ซึ่งผ่านการกลั่นครั้งเดียว จะทำให้ได้โชจูที่คุณภาพสูงกว่า โดยเฉพาะโชจูแบบฮงคาคุ (Honkaku shochu) ที่กลั่นครั้งเดียวและไม่เติมน้ำตาล รสชาติจะแตกต่างไปตามวัตถุดิบ เช่น ข้าวสาลี มันหวาน โซบะ หรือน้ำตาลทรายดำ

โชจูของญี่ปุ่นกับโซจูของเกาหลี

ญี่ปุ่นมีโชจู เกาหลีก็มีโซจู ความแตกต่างอยู่ที่โซจูของเกาหลีไม่มีวัตถุดิบที่กำหนดตายตัว อาจเป็นข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง มันเทศ หรือข้าวโพด วิธีผลิตที่นิยมคือแบบโค นอกจากนี้ยังมักเติมน้ำตาลระหว่างการกลั่น นอกจากนี้โซจูเกาหลียังมีแอลกอฮอล์น้อยกว่าโชจูญี่ปุ่นด้วย (ประมาณ 15-20%)

โชจูกับเครื่องดื่มค็อกเทล

โชจู

โชจูและเหล้ากลั่นอื่นๆ นิยมใช้ทำเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลโดยผสมกับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น โชจูผสมน้ำผลไม้หรือซอฟท์ดริ้งค์จะเป็นชูไฮ ผสมชาเขียวจะเป็นเรียวกุฉะไฮ ผสมชาอู่หลงจะเป็นอู่หลงไฮ เป็นต้น 

Meiji Step RakuRaku Cube LP R3
Meiji Step RakuRaku Cube LP R4
Meiji Step RakuRaku Cube LP R5
Meiji Step RakuRaku Cube LP R6

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515

Meiji Step RakuRaku Cube LP R7