รู้จัก มิริน (Mirin) : เหล้าหวานปรุงอาหาร คืออะไร

มิรินคืออะไร

มิริน (Mirin) คือเหล้าหวานสำหรับปรุงอาหาร มีปริมาณแอลกอฮอลล์ประมาณ 14% ซึ่งตํ่ากว่าสาเกญี่ปุ่นที่ใช้ดื่ม มีการเพิ่มน้ำตาลในกระบวนการหมักจึงมีรสหวาน ในกรณีที่ไม่มีมิริน นำสาเกญี่ปุ่นมาผสมกับน้ำตาลก็จะได้รสชาติใกล้เคียง

มิริน

มิรินใช้ปรุงอาหารหลายชนิด ทั้งเมนูผัดหรือต้มทั่วไป ปรุงน้ำซุป เพิ่มความเงาให้ซอสเทริยากิ รวมถึงดับคาวได้ดี จึงเป็นเครื่องปรุงประจำครัวญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้

สาเกทำอาหารกับมิริน

สาเกทำอาหารคือเหล้าที่ปรุงรสเค็มสำหรับทำอาหารโดยเฉพาะ มิรินมีปริมาณน้ำตาลสูงและปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ ส่วนสาเกทำอาหารมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงและน้ำตาลต่ำ ควรเลือกใช้อะไรขึ้นอยู่กับรสชาติอาหารที่อยากให้ออกมาหวานหรือเค็ม

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515