รู้จัก ออมไรซ์ : ข้าวห่อไข่ ญี่ปุ่น คืออะไร

ออมไรซ์คืออะไร

ออมไรซ์ หรือ โอมุไรสึ ในสำเนียงญี่ปุ่น หมายถึงข้าวห่อไข่ ซึ่งจะใช้ไข่เจียวห่อข้าวผัดเอาไว้ มักราดซอสมะเขือเทศ ไวท์ซอส ซอสเนื้อ หรืออื่นๆ เป็นเมนูขวัญใจเด็กๆ และหาได้ตามร้านอาหารสำหรับครอบครัว (Family restaurant) ทั่วไป

ออมไรซ์

ไข่ของออมไรซ์จะต่างจากไข่เจียวบ้านเราตรงที่จะนุ่ม เป็นสีเหลืองนวล ไม่เจียวให้กรอบเป็นสีทอง ข้าวด้านในมักเป็นข้าวผัดซอสมะเขือเทศใส่เนื้อไก่ที่เรียกว่า ชิกินไรซ์ (Chicken rice)

เมื่อพูดว่าข้าวห่อไข่ คนจึงมักคิดว่าออมไรซ์คือการห่อข้าวเอาไว้ในไข่ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเก็บข้าวไว้ในไข่นั้นค่อนข้างยาก หลายคนจึงโปะไข่ไว้บนข้าวแล้วซุกขอบเอา หรือวางไข่ไว้บนข้าวเฉยๆ ก็มี

ออมไรซ์ ภาษาอังกฤษที่ฝรั่งไม่เข้าใจ

คำว่าออมไรซ์ เป็นคำที่ผสมคำภาษาอังกฤษ omelet และ rice เข้าด้วยกัน แต่นี่คือภาษาอังกฤษที่คนญี่ปุ่นคิดขึ้นเอง ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษที่ฝรั่งไม่เข้าใจนี้ทำให้ออมไรซ์เป็นออมไรซ์ เมื่อคำนี้จะทำให้นึกภาพข้าวห่อไข่แบบญี่ปุ่น ไม่ใช่ข้าวไข่เจียวแบบไทยหรือออมเล็ตแบบฝรั่ง

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515