รู้จัก สาหร่ายญี่ปุ่น : สาหร่ายวากาเมะ (Wakame) คืออะไร

สาหร่ายวากาเมะคืออะไร

สาหร่ายวากาเมะ (Wakame) คือสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่ง รสชาติหวาน เนื้อลื่น มักใส่ในซุปเช่นซุปมิโสะและสลัดต่างๆ นิยมใช้แบบสดๆ หากเป็นแบบตากแห้งจะต้องนำมาแช่น้ำก่อนใช้ นอกจากนี้ก้านของวากาเมะยังเป็นกับแกล้มที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

วากาเมะกับคอมบุ

สาหร่ายวากาเมะและสาหร่ายคอมบุหน้าตาคล้ายกัน แต่วิธีใช้ต่างกัน โดยสาหร่ายคอมบุจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการเคี่ยวน้ำซุปดาชิ ซึ่งใช้ทำอาหารญี่ปุ่นหลายชนิด จึงอาจกล่าวได้ว่าคอมบุเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งรสชาติของอาหารญี่ปุ่นก็ว่าได้

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515