บุคคลที่น่ารู้จักและบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น

Historical figures

บุคคลที่น่ารู้จัก

บุคคลที่น่ารู้จักและบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น

ทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญของญี่ปุ่นที่น่ารู้จัก บุคคลบนแบงก์คือใครบ้าง จักรพรรดิญี่ปุ่นเป็นคนหรือเทพ ไดเมียวกับโชกุนคืออะไร นินจากับซามูไรมีหน้าที่อะไร วีรบุรุษที่มักได้ยินชื่อมีประวัติอย่างไรบ้าง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผ่านเรื่องราวในอดีต

บุคคลที่น่ารู้จัก

| Information

เรียนรู้บุคคลที่น่ารู้จัก สัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองที่ไม่เคยมาก่อน