มารยาทและธรรมเนียมญี่ปุ่นที่ควรรู้

Manners and tradition

มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ

มารยาทและธรรมเนียมญี่ปุ่นที่ควรรู้

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ญี่ปุ่นมีมารยาท ขนบธรรมเนียม วิธีปฏิบัติและข้อห้าม ที่ชาวต่างชาติอย่างเราอาจไม่เข้าใจ ทั้งในแง่ของการท่องเที่ยว วิถีชีวิตทั่วไป และธุรกิจการทำงาน รู้ไว้สักหน่อยก็ได้ใจคนญี่ปุ่นอีกเยอะ