รู้จัก อังโกะ (Anko) : ถั่วแดงกวน ญี่ปุ่น คืออะไร

อังโกะ (Anko)

อังโกะ หรือ อัง คือ ถั่วแดงกวน ทำโดยนำถั่วแดงหรือถั่วชนิดต่าง ๆ มาต้ม ผสมน้ำตาล แล้วนำมาบดนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นส่วนประกอบสำคัญในขนมญี่ปุ่นโบราณ

อังโกะมีหลายชนิด แต่แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ที่นิยมมาใช้ได้ 2 ประเภท ได้แก่

สึบุอัง (Tsubuan)

อังโกะ

สึบุอัง คือถั่วแดงที่นำไปต้มและกวนโดยไม่เอาเปลือกออก และไม่บด ทำให้ถั่วแดงยังคงลักษณะเป็นเม็ด ขนมที่มักใช้สึบุอังเช่น ซุปถั่วแดง โอฮากิ คินสึบะ เป็นต้น

โคชิอัง (Koshian)

อังโกะ

โคชิอัง จะแยกเอาเปลือกถั่วแดงออก นำมากวนแล้วบดละเอียดผ่านที่กรอง ทำให้เนื้อเนียนละเอียด ขนมที่นิยมใช้โคชิอัง ได้แก่ เนริกิริ ยัตสึฮาชิ ไดฟุกุ โบตะโมจิ

วิธีการใช้อังโกะ

 • ใช้เป็นไส้ของขนมต่างๆ เช่น โมจิ ไดฟุกุ โอฮากิ โดรายากิ ไทยากิ มันจู โมนากะ
 • ทำเป็นซุป เช่น ซุปถั่วแดง (โอชิรุโกะ หรือ เซนไซ)
 • ราดหน้าขนม เช่น ดังโงะ คากิโกริ หรือใส่ในอันมิตสึ
 • เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น โยคัง คินสึบะ เนริกิริ
 • ชิโระอัง (Shiroan)

  อังโกะ

  ชิโระอัง คือถั่วกวนที่ทำมาจากถั่วขาว นิยมทำแบบโคชิอังมากกว่าซึบุอัง เนื้อร่วนเบาและหวานแหลมน้อยกว่าอังโกะที่ทำจากถั่วแดง มักใช้เป็นไส้ขนมต่างๆ เช่น ไดฟุกุ และเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเนริกิริร่วมกับอังโกะ

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515