อัพเดท สถานการณ์ญี่ปุ่น โควิด19 อยากกลับไทยมีเฮ

ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

สถานการณ์ญี่ปุ่น Cr: StreetVJ

?นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ หลังจากที่ญี่ปุ่นสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่ได้แล้ว

? หลังจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะค่อย ๆ ขยับระดับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นระยะ โดยขอให้ประชาชนพยายามดำเนินชีวิตแบบใหม่ อาทิ teleworking ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ลดการพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด

? กรุงโตเกียวเริ่มใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 • เปิดโรงเรียน โดยลดเวลาเรียนในโรงเรียน / เรียนออนไลน์ควบคู่ / สลับกันเข้าเรียน
 • เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
 • เปิดโรงยิม สถานที่เล่นกีฬาในร่มหรือสระว่ายน้ำในร่มที่ไม่มีผู้เข้าชม
 • ร้านอาหารสามารถเปิดให้รับประทานในร้านและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 22.00 น.
 • สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน
 • การเดินทางกลับไทย

  Cr: rtejapan

  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับไทยด้วยความจำเป็น ทางสภานทูตฯ ได้จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” เป็นกรณีพิเศษในช่วงการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ขยายต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องกลับเมืองไทยนั้นเที่ยวบินถัดไปที่จะให้บริการคือ คือ

 • วันที่ 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 120 ที่นั่งโดยสายการบิน Japan Airlines
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2563 (จำนวนที่นั่งรอยืนยัน) โดยสายการบิน All Nippon Airways
 • วันที่ 23 มิถุนายน 2563 (จำนวนที่นั่งรอยืนยัน) โดยสายการบิน Japan Airlines
 • ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางกลับในวันที่ 9 , 16 และ 23 มิถุนายน 2563 และผู้ที่มีแผนจะเดินทางภายในเดือนมิถุนายน ลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00 น.

  IMAGE NAME HERE

  เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

  ขอให้กรอกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

  ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ขอให้ลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทาง (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)

  ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร แต่ประสงค์จะเดินทางในเที่ยวบินในวันเหล่านี้ ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนกรกฎาคม/สิงหาคมของกับสายการบิน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันที่ท่านลงทะเบียนต่อไป

  เมื่อท่านได้บัตรโดยสารแล้ว ขอให้ส่งหน้าหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาที่ Email : [email protected] โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า
  “วันที่ประสงค์เดินทาง JUNE flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มีตั๋ว-วันเดินทางในตั๋ว”
  เช่น “09 JUNE flight-KONTHAI JAIDEE-JL031-01JULY”

  โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจัดสรรในการนำคนไทยกลับในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัดสถานเอกอัครราชทูตฯ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ตามหลักมุนษยธรรมและกรณีเร่งด่วนก่อน สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีเที่ยวบินถัดไป จะประกาศให้ทราบต่อไป

  สถานการณ์ญี่ปุ่นเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อ

  สถานการณ์ญี่ปุ่น Cr: newsdigest.jp

  สรุปยอดผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 18.40 ตามเวลาในญี่ปุ่น

 • ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 16,647 คน (เพิ่มจากรายงานเมื่อวาน 27 คน)
 • รักษาหาย 14,052 คน (เพิ่มจากรายงานเมื่อวาน 87 คน)
 • เสียชีวิต 869 คน (เพิ่มจากรายงานเมื่อวาน 7 คน)
 • ยังป่วยอยู่ 1,726 คน
 • สำหรับจังหวัดที่ยังไม่พบการติดเชื้อคือจังหวัดอิวาเตะ โดยโตเกียวยังคงครองแชมป์พบผู้ติดเชื้อ

 • โตเกียว 5,180 คน (เสียชีวิต 296)
 • โอซาก้า 1,782 (เสียชีวิต 80)
 • คานากาวะ 1,338 (เสียชีวิต 79)
 • ฮอกไกโด 1,057 (เสียชีวิต 85)
 • ไซตามะ 996 (เสียชีวิต 47)
 • ชิบะ 899 (เสียชีวิต 44)
 • เฮียวโกะ 699 (เสียชีวิต 40)
 • ฟุกุโอกะ 670 (เสียชีวิต 25)
 • ไอจิ 504 (เสียชีวิต 34)
 • เกียวโต 358 (เสียชีวิต 16)
 • อิชิคาวะ 296 (เสียชีวิต 24)
 • โทยามะ 227 (เสียชีวิต 22)
 • อิบารากิ 168 (เสียชีวิต 10)
 • ฮิโรชิมะ 166 (เสียชีวิต 3)
 • กิฟุ 150 (เสียชีวิต 7)
 • กุนมะ 149 (เสียชีวิต 19)
 • โอกินาวะ 142 (เสียชีวิต 6)
 • ฟูกูอิ 122 (เสียชีวิต 8)
 • ชิกะ 100 (เสียชีวิต 1)
 • นารา 87 (เสียชีวิต 2)
 • มิยางิ 88 (เสียชีวิต 1)
 • นิกาตะ 82
 • ฟุกุชิมะ 81
 • เอฮิเมะ 81 (เสียชีวิต 4)
 • นากาโนะ 76
 • ชิสึโอกะ 75 (เสียชีวิต 1)
 • โคจิ 74 (เสียชีวิต 3)
 • ยามากาตะ 69
 • โทชิงิ 65
 • วากายามะ 63 (เสียชีวิต 3)
 • โออิตะ 60 (เสียชีวิต 1)
 • ยามานาชิ 60
 • คุมาโมโตะ 48 (เสียชีวิต 3)
 • ซากะ 47
 • มิเอะ 45 (เสียชีวิต 1)
 • ยามากุจิ 37
 • คากาวะ 28
 • อาโอโมริ 27 (เสียชีวิต 1)
 • โอคายามะ 25
 • ชิมาเนะ 24
 • นางาซากิ 17 (เสียชีวิต 1)
 • มิยาซากิ 17
 • อคิตะ 16
 • คาโกชิมะ 10
 • โทคุชิมะ 5 (เสียชีวิต 1)
 • ทตโตริ 3

 • ข้อสรุป

  สำหรับข้อมูลอัพเดทต่างๆ เราจะนำเสนอต่อไป ติดตามเพจเพื่อรับข้อมูลอัพเดทด้วยนะ

  Gashapond

  Blogger : Gashapond

  สาว(ไม่)น้อย ผู้รักใน การถ่ายภาพ ท่องเที่ยว ชิมของอร่อย ซอฟต์ครีม และบ้าเครื่องสำอางชนิดเสพติด ขอทำหน้าที่พาคุณเที่ยว หาโปรเด็ด ให้ทริปญี่ปุ่นของคุณสนุกสบาย ??

  506 Posts

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515