รู้จัก มิโซะ (Miso) : เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น คืออะไร

มิโซะคืออะไร

มิโซะ (Miso) หรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น ทำจากถั่วเหลืองหมัก รสเค็มจัด ใช้ทำอาหารญี่ปุ่นหลายชนิดและทำเป็นซอส โดยเฉพาะนำมาทำเป็นซุปมิโซะ

ประเภทของมิโซะ

มิโซะ

วัตถุดิบหลักของมิโซะคือถั่วเหลือง เชื้อโคจิและเกลือ นอกจากนี้จะก็มีองค์ประกอบอื่นซึ่งต่างกันไปในแต่ละชนิด ประเภทของมิโซะอาจแบ่งได้ตามวัตถุดิบและแบ่งตามสี ดังนี้

แบ่งตามวัตถุดิบ ได้แก่ มิโซะที่ทำจากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองผสมข้าว ถั่วเหลืองผสมข้าวสาลี และแบบผสม

แบ่งตามสี จะแบ่งออกเป็น มิโซะแดง มิโซะขาว และมิโซะสีอ่อน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดสีที่ต่างกันมีหลายอย่าง แต่โดยมากแล้วยิ่งหมักนานมิโซะก็จะยิ่งสีเข้มขึ้น

ซุปมิโซะ (Misoshiru)

มิโซะ

ซุปมิโซะทำจากน้ำซุปดาชิปรุงรสด้วยมิโซะ นิยมใส่สาหร่าย เต้าหู้ หรือผักและเนื้ออื่นๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในมื้ออาหารของญี่ปุ่น

มิโซะ ของขึ้นชื่อนาโกย่า

ดงบุริ

มิโซะขึ้นชื่อในนาโกย่าเป็นพิเศษ โดยมีเมนูขึ้นชื่อคือ มิโซะคัตสึ (Miso katsu) หรือหมูทอดราดซอสมิโซะ

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515