รู้จัก เดือนภาษาญี่ปุ่น : วันเดือนปีภาษาญี่ปุ่น ต้องพูดยังไง

เดือนภาษาญี่ปุ่น พูดยังไง

เดือนภาษาญี่ปุ่น

วิธีพูด เดิอนภาษาญี่ปุ่น ค่อนข้างเรียบง่าย เพราะญี่ปุ่นไม่เรียกชื่อเดือนเหมือนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่เรียกตรงๆ ว่า เดือนหนึ่ง เดือนสอง ไปจนถึงเดือนสิบสอง คำว่าเดือนคือ 月 (Gatsu) ให้เติมตัวเลขเข้าไปข้างหน้า ดังต่อไปนี้

 • มกราคม : อิจิกัทสึ (Ichigatsu 一月)
 • กุมภาพันธ์ : นิกัทสึ (Nigatsu 二月)
 • มีนาคม : ซังกัทสึ (Sangatsu 三月)
 • เมษายน : ชิกัทสึ (Shigatsu 四月)
 • พฤษภาคม : โกะกัทสึ (Ichigatsu 五月)
 • มิถุนายน : โรคุกัทสึ (Rokugatsu 六月)
 • กรกฎาคม : ชิจิกัทสึ (Shichigatsu 七月)
 • สิงหาคม : ฮะจิกัทสึ (Hachigatsu 八月)
 • กันยายน : คุกัทสึ (Kugatsu 九月)
 • ตุลาคม : จูกัทสึ (Juugatsu 十月)
 • พฤศจิกายน : จูอิจิกัทสึ (Juuichigatsu 十一月)
 • ธันวาคม : จูนิกัทสึ (Juunigatsu 一二月)
 • วันเดือนปีภาษาญี่ปุ่น

  เดือนภาษาญี่ปุ่น

  วันที่ของญี่ปุ่นมีวิธีเรียงไม่เหมือนกับไทย เพราะจะขึ้นต้นด้วยปี ตามด้วยเดือน และวันที่จะอยู่สุดท้าย โดยคำว่าปีคือคำว่า 年 (Nen) และวันคือคำว่า 日 (Nichi) เช่น

 • ภาษาไทย : 15 ตุลาคม 2021
 • ภาษาญี่ปุ่น : 2021年10月15日
 • ชื่อเดือนญี่ปุ่นโบราณ

  เดือนภาษาญี่ปุ่น

  แม้ชื่อเดือนตามปกติจะเรียกโดยใช้เลข แต่ญี่ปุ่นก็ยังมีชื่อเดือนตามปฏิทินจันทรคติอีกด้วย แต่มักพบในนิยาย ภาพยนตร์หรืออนิเมะแนวย้อนยุคมากกว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน หรือหากเจอก็มักเป็นชื่อคนหรือชื่อร้าน ซึ่งชื่อของแต่ละเดือนมีที่มาน่าสนใจไม่น้อย ดังนี้

 • มกราคม : มุทสึกิ (Mutsuki 睦月)
 • คำว่ามุทสึ (睦) แปลว่าความสนิทสนม การกระชับความสัมพันธ์ เนื่องจากเดือนนี้คือเดือนแห่งความสุขที่ญาติพี่น้องจะได้มารวมตัวกัน

 • กุมภาพันธ์ : คิซารากิ (Kisaragi 如月)
 • กุมภาพันธ์คือเดือนที่อากาศหนาว ถึงต้องสวมเสื้อผ้าหลายชั้น หรือ ​​衣更着 อ่านว่าคิซารากิเช่นกัน ต่อมาจึงเปลี่ยนคันจิเป็น 如月 ที่อ่านเหมือนกัน

 • มีนาคม : ยาโยย (Yayoi 弥生)
 • ยาโยย หรือ ยาโยอิ แปลว่าต้นไม้ใบหญ้างอกงาม เพราะอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นในเดือนนี้ ทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดี

 • เมษายน : อุซึกิ (Uzuki 卯月)
 • อุ มาจาก ดอกอุโนะฮานะ (卯の花) เนื่องจากเดือนเมษายนคือช่วงที่อุโนะฮานะจะบานสะพรั่ง

 • พฤษภาคม : ซัทสึกิ (Satsuki 皐月)
 • 皐月 หรือ 早月 หมายถึงเดือนแห่งการเพาะปลูกต้นกล้าทำนา

 • มิถุนายน : มุนาซึกิ (Munazuki 水無月)
 • 水無月 แปลตรงตัวว่าเดือนที่ไม่มีน้ำ แต่คำว่า 無 ในกรณีนี้มีความหมายเท่ากับ の ซึ่งจะแปลว่าเดือนแห่งน้ำ เพราะเดือนนี้คือช่วงที่จะระบายน้ำเข้าไปในแปลงนา

 • กรกฎาคม : ฟุมิซึกิ (Fumizuki 文月)
 • 文 หมายถึงข้อความหรือจดหมาย มาจากธรรมเนียมการเขียนกระดาษขอพรในเทศกาลทานาบาตะ (วันที่ 7 เดือน 7) และยังมีอีกทฤษฎีว่าเพราะเป็นช่วงที่หรือ โฮฟุมิซึกิ (穂含月)

 • สิงหาคม : ฮัทสึกิ (Hazuki 葉月)
 • 葉 แปลว่าใบไม้ จึงหมายถึงเดือนที่ใบไม้เปลี่ยนสีและเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

 • กันยายน : นางาซึกิ (Nagazuki 長月)
 • 長 แปลว่า ยาวหรือนาน หมายถึงเดือนที่ช่วงกลางคืนยาวนาน

 • ตุลาคม : คันนะซึกิ (Kannazuki 神無月)
 • แปลว่าเดือนที่ไม่มีพระเจ้า มีที่มาจากตำนานที่ว่าเทพเจ้าทั่วประเทศจะไปรวมตัวกันที่ศาลเจ้าอิซึโมะ

 • พฤศจิกายน : ชิโมะซึกิ (Shimozuki 霜月)
 • 霜 แปลว่าน้ำค้างแข็ง เพราะเป็นช่วงที่อากาศหนาว

 • ธันวาคม : ชิวาซึ (Shiwazu 師走)
 • ธันวาคมคือช่วงสิ้นปี จึงเป็นช่วงเดือนที่พระ (師) จะวิ่งวุ่น (走) เพื่อเตรียมการสำหรับปีใหม่

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515