นารุโตะ (Naruto)

นารุโตะคืออะไร

นารุโตะ

ลูกชิ้นนารุโตะ (Naruto) หรือ ชื่อเต็มคือนารุโตะมากิ (Narutomaki) คือลูกชิ้นปลาสีขาว ขอบหยัก มีลายเส้นสีชมพูม้วนเป็นวง เมื่อตัดเป็นแผ่นจะมีลักษณะคล้ายดอกไม้ นารุโตะคือประเภทหนึ่งของลูกชิ้นปลาคามาโบโกะ นิยมใส่ในราเมง อุด้ง โซบะ และนาเบะ

นารุโตะ

ชื่อของ นารุโตะ มาจากน้ำวนนารุโตะในจังหวัดโทคุชิมะ ด้วยลายสีชมพูที่ม้วนเป็นวงกลมคล้ายน้ำวนนั่นเอง

นารุโตะ

แม้ที่มาของชื่อจะมาจากสถานที่ในจังหวัดโทคุชิมะ แต่นารุโตะไม่ได้โด่งดังในแถบนั้นเป็นอย่างใด พื้นที่ที่ผลิตนารุโตะมากที่สุดคือจังหวัดชิซึโอกะ และลูกชิ้นนี้ยังเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในราเมงแบบโตเกียว

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-5285-8088

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  03-5789-2449

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  06-6262-9226-7

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  092-686-8775