รู้จัก เนกิโทโร่ : Negitoro คืออะไร

เนกิโทโร่คืออะไร

เนกิโทโร่

เนกิโทโร่ (Negitoro) คือโทโร่หรือเนื้อปลาทูน่าส่วนติดมัน ที่นำมาสับให้ละเอียดแล้วโรยด้วยต้นหอม มีรสชาติหวานมันจากไขมันของปลา แต่ปัจจุบันมีการใช้ส่วนอาคามิหรือเนื้อไม่ติดมันมากขึ้น นิยมใช้เป็นหน้าหรือไส้ของซูชิและดงบุริ

ที่มาของชื่อ เนกิโทโร่

คำว่าเนกิ หมายถึงต้นหอม โทโร่ หมายถึงส่วนติดมันของปลาทูน่า ปัจจุบันชื่อกับหน้าตาของเนกิโทโร่สอดคล้องกันก็จริง แต่มีทฤษฎีว่าต้นกำเนิดของเนกิโทโร่มีที่มาต่างออกไป

ว่ากันว่าเนกิโทโร่นั้นเพี้ยนมาจากคำว่า “เลาะก้างออก” แต่พอออกเสียงเช่นนี้ คนญี่ปุ่นส่วนมากจึงเข้าใจว่าเนกิโทโร่ทำจากต้นหอมและโทโร่ ทำให้ปัจจุบันเนกิโทโร่มักโรยต้นหอมไว้ด้านบน

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515