รู้จัก แซลมอน ญี่ปุ่น : ซาเกะ / ชาเกะ คืออะไร

ซาเกะคืออะไร

ซาเกะ (Sake) หมายถึง ปลาแซลมอน ซึ่งมีวิธีเรียกหลายแบบในภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะทับศัพท์ตรงๆ ว่าแซลมอน (หรือออกเสียงตามภาษาญี่ปุ่นว่า ซามง) ซาเกะ และชาเกะ ทั้งหมดล้วนหมายถึงปลาแซลมอน แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตามวิธีการเลี้ยงและการปรุง ดังนี้

ซาเกะ

ซาเกะ

ซาเกะ คือแซลมอนในธรรมชาติ อาหารที่กินอาจมีอันตราย จึงต้องนำมาผ่านไฟก่อนเพื่อฆ่าเชื้อ ในบางครั้งอาจออกเสียงว่า ชาเกะ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

แซลมอน

ซาเกะ

แซลมอน คือแซลมอนที่เพาะเลี้ยง กินอาหารที่มีผู้ดูแลให้ มีความสะอาดและปลอดภัย ทานดิบได้ แซลมอนจึงหมายถึงเนื้อแซลมอนที่เป็นซาชิมิหรือซูชิ

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515