รู้จัก เทโชคุ (Teishoku) : อาหารชุดญี่ปุ่น คืออะไร

เทโชคุคืออะไร

เทโชคุ (Teishoku) คือ ชุดอาหารญี่ปุ่น ยึดหลัก “ข้าว 3 น้ำ 1” ประกอบด้วยข้าว กับข้าวหลัก (มักเป็นเนื้อ) กับข้าวรอง (มักเป็นผัก) และซุป เป็นมื้ออาหารที่รักษาสมดุลทางโภชนาการได้เป็นอย่างดี

เทโชคุ

ชื่อเรียกเทโชคุมักใช้ชื่อของจานหลัก เช่น อาหารชุดที่มีทงคัตสึเป็นจานหลักก็จะเรียกว่าทงคัตสึเทโชคุ จานรองมักเป็นสลัด เต้าหู้ หรืออื่นๆ ซุปจะเป็นซุปมิโซะ ทงจิรุ หรือซุปอื่นก็ได้

เทโชคุจะต่างจากอาหารเซ็ตตรงที่จะต้องมีองค์ประกอบครบตามที่บอกไว้ด้านบน ส่วนอาหารเซ็ตนั้นจะใส่เครื่องเคียงอะไรก็ได้

เมนูเทโชคุประจำวัน

เมนูเทโชคุตามโรงอาหารมักจะเป็นเมนูประจำวัน หรือที่เรียกว่า ฮิคาวาริเทโชคุ (日替り定食) ซึ่งจะกำหนดเมนูในแต่ละวันมาแล้ว คนกินจะเลือกได้เฉพาะเมนูที่มีในวันนั้น แต่ละวันเมนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

การวางจาน

เทโชคุ

เทโชคุประกอบด้วยอาหารหลายจาน ซึ่งมีวิธีการวางจานที่ถูกต้องอยู่ ได้แก่ วางจานข้าวไว้ซ้ายมือ วางซุปไว้ขวามือ ด้านหน้าเป็นจานรองด้านซ้าย และจานหลักด้านขวา หากมีผักดองจะใส่ถ้วยเล็กๆ ไว้ตรงกลาง ส่วนตะเกียบวางด้านหน้าสุด ซึ่งการจัดเรียงแบบนี้จะทำให้หยิบจับได้สะดวก

อย่างไรก็ตาม วิธีการวางเทโชคุอาจต่างกันไปตามร้านและครัวเรือน

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515