รู้จัก เทโชคุ (Teishoku) : อาหารชุดญี่ปุ่น คืออะไร

Meiji Step RakuRaku Cube LP R1
Meiji Step RakuRaku Cube LP R2

เทโชคุคืออะไร

เทโชคุ (Teishoku) คือ ชุดอาหารญี่ปุ่น ยึดหลัก “ข้าว 3 น้ำ 1” ประกอบด้วยข้าว กับข้าวหลัก (มักเป็นเนื้อ) กับข้าวรอง (มักเป็นผัก) และซุป เป็นมื้ออาหารที่รักษาสมดุลทางโภชนาการได้เป็นอย่างดี

เทโชคุ

ชื่อเรียกเทโชคุมักใช้ชื่อของจานหลัก เช่น อาหารชุดที่มีทงคัตสึเป็นจานหลักก็จะเรียกว่าทงคัตสึเทโชคุ จานรองมักเป็นสลัด เต้าหู้ หรืออื่นๆ ซุปจะเป็นซุปมิโซะ ทงจิรุ หรือซุปอื่นก็ได้

เทโชคุจะต่างจากอาหารเซ็ตตรงที่จะต้องมีองค์ประกอบครบตามที่บอกไว้ด้านบน ส่วนอาหารเซ็ตนั้นจะใส่เครื่องเคียงอะไรก็ได้

เมนูเทโชคุประจำวัน

เมนูเทโชคุตามโรงอาหารมักจะเป็นเมนูประจำวัน หรือที่เรียกว่า ฮิคาวาริเทโชคุ (日替り定食) ซึ่งจะกำหนดเมนูในแต่ละวันมาแล้ว คนกินจะเลือกได้เฉพาะเมนูที่มีในวันนั้น แต่ละวันเมนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

การวางจาน

เทโชคุ

เทโชคุประกอบด้วยอาหารหลายจาน ซึ่งมีวิธีการวางจานที่ถูกต้องอยู่ ได้แก่ วางจานข้าวไว้ซ้ายมือ วางซุปไว้ขวามือ ด้านหน้าเป็นจานรองด้านซ้าย และจานหลักด้านขวา หากมีผักดองจะใส่ถ้วยเล็กๆ ไว้ตรงกลาง ส่วนตะเกียบวางด้านหน้าสุด ซึ่งการจัดเรียงแบบนี้จะทำให้หยิบจับได้สะดวก

อย่างไรก็ตาม วิธีการวางเทโชคุอาจต่างกันไปตามร้านและครัวเรือน

Meiji Step RakuRaku Cube LP R3
Meiji Step RakuRaku Cube LP R4
Meiji Step RakuRaku Cube LP R5
Meiji Step RakuRaku Cube LP R6

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515

Meiji Step RakuRaku Cube LP R7