Kochi

โคจิ

เที่ยวโคจิ อันปังแมน เที่ยวปราสาทโคจิ

เที่ยวโคจิ จังหวัดบ้านเกิดอันปังแมน และมีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในภูมิภาคชิโกกุ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเล แม่น้ำ ที่ตั้งปราสาทเก่าแต่ตั้งแต่สมัยเอโดะ เที่ยวอควาเรียมสุดน่ารัก เดินตลาดออแกนิกช้อปของสดใหม่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์แสนสนุกปลุกจินตนาการ สนุกกับหลากหลายกิจกรรมที่แม่น้ำใสสะอาด ท่ามกลางทิวเขาโอบล้อม