ศิลปะ กีฬา การละเล่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Arts Sports Culture

ศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม

ศิลปะ กีฬา การละเล่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างพิธีชงชา การจัดดอกไม้ การเขียนพู่กัน การละเล่นและของเล่นพื้นบ้าน กีฬาที่เรารู้จักดีอย่างซูโม เบสบอล คาราเต้ เป็นต้น รวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

ศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม

| Information

เรียนรู้ศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม สัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองที่ไม่เคยมาก่อน