ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองแห่งหมู่บ้านมรดกโลกอันงดงาม

ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เป็นพิกัดที่ตั้งของหมู่บ้านเมืองมรดกโลกอันสวยงามของญี่ปุ่น เอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้คือบ้านทรงหลังคาสูงที่ไม่เหมือนกับที่ไหน และทิวทัศน์ของหมู่บ้านอันงดงามในทุกฤดูกาล เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ต้องไปดูสักครั้ง

บทความทั้งหมด 16 บทความ ลำดับที่ 1-16

บทความของโตเกียว ชิราคาวาโกะ