สิ่งของและสถานที่ต่างๆ ที่มักพบเมื่อไปญี่ปุ่น

Things and Places

สิ่งของและสถานที่

สิ่งของและสถานที่ต่างๆ ที่มักพบเมื่อไปญี่ปุ่น

ไปญี่ปุ่นต้องได้เจอสิ่งของเหล่านี้แน่นอน ออนเซ็นมีข้อปฏิบัติอะไรบ้าง อิซากายะเป็นแบบไหน ทำไมต้องนัดเจอกันที่ฮาจิโกะ กิโมโนมีแบบไหนให้เช่าถ่ายรูปบ้าง มารู้จักชื่อ เรื่องราวเบื้องหลัง และธรรมเนียมของสิ่งของและสถานที่ของญี่ปุ่นที่มักได้พบเมื่อไปเที่ยวกันเถอะ

สิ่งของและสถานที่

| Information

เรียนรู้สิ่งของและสถานที่ สัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองที่ไม่เคยมาก่อน