ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM IN NAGANO เที่ยวโลกสีชมพูที่นากาโนะ ซากุระบานสะพรั่ง พร้อมแช่ออนเซ็น 3 วันรวด 6 DAYS 5 NIGHTS

19/12/2022 (อัพเดทเมื่อ 24/01/2023)
CHERRY BLOSSOM IN NAGAN เที่ยวโลกสีชมพูที่นากาโนะ ซากุระบานสะพรั่ง พร้อมแช่ออนเซ็น 3 วันรวด ราคา 81,900 บาท
ระหว่างวันที่ 14 – 19 เมษายน 2023 เที่ยว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 708

ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM IN NAGANO เที่ยวโลกสีชมพูที่นากาโนะ ซากุระบานสะพรั่ง พร้อมแช่ออนเซ็น 3 วันรวด 6 DAYS 5 NIGHTS

สถานที่ไฮไลท์

 • ชมความงามของปราสาททาคาโตะ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
 • ขอพรด้านความรัก ศาลเจ้าฮิคาวะ ศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตของญี่ปุ่น
 • ชมซากุระ ปราสาทอุเอดะ มีต้นซากุระราว 1,000 ต้นที่แข่งกันผลิดอกบานสะพรั่ง
 • ขอพรจากดารุมะแห่งวัดโชรินซัง ดารุมะจิ ซึ่งเป็นวัดต้นกำเนิดของตุ๊กตาดารุมะ
 • เดินชมเมืองถนนยานากิมาจิ ในชุดกิโมโน ชุดประจำชาติเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น
 • ตื่นตาตื่นใจกับจุดชมวิวฟูจิเปิดใหม่ ฟูจิยาม่า ทาวเวอร์
 • เดินทางไฟล์ทเช้า ไม่เหนื่อย มีเวลาพักผ่อนก่อนเที่ยว
 • เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น 3 คืน
 • ตารางการเดินทาง

  วันที่ รายการ อาหาร ที่พัก
  14 เมษายน 2566 กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL708 – ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาตินาริตะ (มหานครโตเกียว) – นั่งรถชัตเตอร์บัสสู่โรงแรม – – ? NARITA MYSTAYS หรือเทียบเท่า
  15 เมษายน 2566 นาริตะ – คาวาโกะเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – หมู่บ้านโบราณสีดำ (คุระซึคุริ) – เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ (ย่านคาชิยะ โยโกโจ) – เมืองทาคาซากิ (จังหวัดกุมมะ) – วัดโชรินซัง ดารุมะจิ – คุซัทซึออนเซ็น – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ ? ? ? GUMMA KUSATSU VILLAGE (Onsen) หรือเทียบเท่า
  16 เมษายน 2566 คุซัทซึออนเซ็น – เมืองอุเอดะ (จังหวัดนากาโนะ) – ชมซากุระปราสาทอุเอดะ – แต่งชุดกิโมโนเดินเล่นตามถนนยานากิมาจิ – ทะเลสาบซูวะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ ? ? ? NAGANO LAKE SUWA RAKO HANANOI (Onsen) หรือเทียบเท่า
  17 เมษายน 2566 ทะเลสาบซูวะ – เมืองอินะ – ชมความงามของสวนซากุระ ซากปราสาท ทาคาโตะ – เมืองคาวากุจิโกะ – ฟูจิยาม่า ทาวเวอร์ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ ? ? ? KAWAGUCHIKO FUJI Q (Onsen) หรือเทียบเท่า
  18 เมษายน 2566 คาวากุจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว (ไม่อั้น) ? ? ? TOKYO SHINJUKU KEIO PLAZA หรือเทียบเท่า
  19 เมษายน 2566 โตเกียว – เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ – อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศ – อิสระ ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707 ? ? –

  กำหนดการเดินทาง

  14 เมษายน 2566

  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 08:05 น. ซึ่งเคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 708

  เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาตินาริตะอินเตอร์เนชั่นแนล เวลา 16:20 น. บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านด่านศุลกากรแล้ว นำท่านรับกระเป๋า หลังจากตรวจเช็กสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถชัตเตอร์บัสเข้าสู่ที่พัก NARITA MYSTAYS HOTEL หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

  (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

  15 เมษายน 2566

  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” ด้วยอาคารบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว ทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

  นำท่านไหว้พระ ขอพรที่ “ศาลเจ้าฮิคาวะ” ศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตที่มีชื่อเสียงอีกที่ในประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1400 และเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะเทพเจ้าที่เป็นครอบครัว พ่อ แม่ และลูก 3 องค์ ถึงถูกเรียกว่า เทพเจ้าทั้ง 5 โดยศาลเจ้าแห่งนี้ คนญี่ปุ่นมักนิยมมาขอพรในเรื่องของความรัก ซึ่งภายในศาลเจ้ามีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งคุ้นเคยทั่วๆไปของศาลเจ้าญี่ปุ่น เช่น เซียมซีรูปปลา ที่ทำนายเรื่องความรักโดยเฉพาะ ซุ้มแขวนไม้อธิฐาน, ลำธารศักดิ์สิทธิ์สำหรับขจัดสิ่งไม่ดี, ซุ้มกระดิ่งลมสำหรับฤดูร้อน, ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อให้ความรักยืนยาว, เสาโทริอิหินอายุหลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอันใหญ่ยักษ์

  คาวาโกเอะ

  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เราจะนำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้

  จากนั้นนำท่านสู่ย่านคาชิยะ โยโกโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ “ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ” ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิมและเลือกซื้ออย่างอิสระ

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคาซากิ” เพื่อเยี่ยมชม “วัดโชรินซัง ดารุมะจิ” วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1697 และกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ต้นกำเนิดตุ๊กตาดารุมะของญี่ปุ่น ตุ๊กตามีหนวดเครายอดนิยมนี้เป็นเครื่องรางนำโชค ตามธรรมเนียมแล้ว เมื่อท่านต้องการขอพรให้เติมดวงตาข้างหนึ่งของตุ๊กตา และเมื่อพรที่ขอไว้เป็นจริง ค่อยเติมตาอีกข้างหนึ่ง แล้วพอถึงช่วงสิ้นปี ก็ให้นำตุ๊กตากลับมาเผาที่นี่ วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยตุ๊กตาดารุมะที่มีขนาดและสีสันหลากหลาย ซึ่งแต่ละที่ก็สื่อถึงความหมายแตกต่างกัน สีแดงเป็นสีที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสีสำหรับนำโชคลาภ

  นำท่านเดินทางสู่ “คุซัทสึออนเซ็น” เป็นเมืองออนเซ็นในจังหวัดกุมมะ มีปริมาณน้ำพุร้อนที่ผุดออกมาเองโดยธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น ตามโรงออนเซ็นของที่นี่จะใช้น้ำเก็นเซ็นคาเคนากาชิ หมายถึงน้ำออนเซ็นที่ไม่ผ่านการผสมน้ำเปล่าเพื่อปรับอุณหภูมิใดๆ เลยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้ในแบบออนเซ็นตามธรรมชาติอย่างเต็มที่

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก KUSATSU ONSEN HOTEL VILLAGE หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

  onsen

  16 เมษายน 2566

  นำท่านชมซากุระ “ปราสาทอูเอดะ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เพราะในยุคซามูไรเคยเป็นปราสาทที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งให้กับเมืองอุเอดะ และมีชัยชนะเหนือข้าศึกที่มาบุกโจมตีได้ถึงสองครั้ง ปัจจุบันป้อมปราการและแนวกำแพงหินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีความสวยงามจากสวนสาธาณะที่อยู่โดยรอบซึ่งจะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานเทศกาลซากุระที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น (ดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

  กิโมโน

  หลังรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อย นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการ “แต่งชุดกิโมโน เดินเล่นตามถนนยานากิมาจิ” ชุดกิโมโนจัดเป็นชุดประจำชาติอันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกแบบผ้า ลวดลาย และสีสันที่ท่านต้องการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำนาญคอยให้คำปรึกษาเรื่องของการจัดให้เข้าชุดกัน ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินเล่นไปตามถนนยานากิมาจิที่ยังมีร่องรอยของเมืองเก่าหลงเหลืออยู่ ซึ่งเคยรุ่งเรืองในสมัยเอโดะในฐานะเมืองที่พักแรมบนเส้นทาง ฮกโกกุไคโด มีร้านค้าขนาดใหญ่และโรงบ่มสาเกที่สร้างมานานกว่า 100 ปีตั้งเรียงรายตามทาง ให้ความรู้สึกราวกับก้าวขึ้นไปบนเวทีของละครย้อนยุค ผู้คนในท้องถิ่นได้ปรับปรุงอาคาร และใช้เป็นสถานที่ให้ความสนุกเพลิดเพลิน เช่น เป็นร้านชินชูโซบะ, ร้านไก่ย่าง, ร้านขนมปัง, ร้านไวน์ เป็นต้น ด้วยวิธีนี้พวกเขายังคงรักษาภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์อันมีค่าของญี่ปุ่นไว้

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก RAKO HANAOI HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อม รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน

  onsen

  17 เมษายน 2566

  นำท่านชม “สวนซากุระซากปราสาททาคาโตะ” สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามสถานที่ที่ชมซากุระที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายในสวนยังมีโอกาสได้ชมซากปราสาทฮิโรซากิ สวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เนินเขาอินะห่างจากจังหวัดนากาโนะประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัตสึโมโต้ สวนนี้ได้ปลูกต้นซากุระ สายพันธุ์โคฮิกันประมาณ 1,500 ต้น ตั้งแต่ปี 1875 และมีการจัดเทศกาลชมดอกซากุระขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือน โดยมีการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก ช่วงที่ดอกซากุระบานเต็มที่ของที่นี่คือกลางถึงปลายเดือนเมษายน (ดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

  นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ” หนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ สถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติให้ความนิยมอย่างยิ่ง

  Cr: www.fujiq.jp

  หลังรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “ฟูจิยาม่า ทาวเวอร์” ภายใต้ชื่อ Fujiyama – King of Coasters Tower จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนโดยจุดประสงค์หลักก็คือการชมวิวภูเขาไฟฟูจิอันงดงามที่ตั้งตระหง่านตาอยู่เบื้องหน้า โดยไม่ต้องเสียวซ่านกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังกา เพียงแค่ขึ้นลิฟท์ไปเท่านั้น ฟูจิยาม่า ทาวเวอร์ จะประกอบไปด้วย
 • FUJIYAMA SKY DECK
 • หอชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากความสูง 55 เมตร สามารถชมวิวทิวทัศน์ ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้แบบเต็มๆตา
 • FUJIYAMA WALK
 • สนุกสนานและหวาดเสียวไปกับการเดินบนที่สูง “FUJIYAMA Walk” เป็นความบันเทิงสุดหวาดเสียวที่คุณสามารถสัมผัสได้ที่นี่เท่านั้น การเดินไปรอบๆตัวอาคารเพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิในมุมกว้าง ซึ่งการเดินนี้จะมีเพียงแค่สายที่รัดตัวไว้แต่ไม่มีราวให้จับ!! คุณจะได้เห็นวิวตระการตาตรงหน้าและจะกรีดร้องไปกับความเสียวบนความสูงนี้
 • FUJIYAMA SLIDER
 • เพลิดเพลินไปกับสไลเดอร์อุโมงค์ท่อ ที่จะพาคุณสไลด์ไหลลงมาจากหอชมวิวที่มีความสูงถึง 55 เมตร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI Q HOTEL KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า และ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

  onsen

  18 เมษายน 2566

  นำท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาไฟและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก

  18 Shinjuku - pixta_93387617_M

  หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า

  ร้านเด็ดโตเกียว

  จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่จะบริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู และเนื้อวัว พร้อมด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นร้อน และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINJUKU KEIO PLAZA HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

  19 เมษายน 2566

  นำท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้” นำท่านสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้น และอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการปลูกที่พิถีพิถัน และตั้งใจดูแลด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีจึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและหวานหอม รับประกันความอร่อยแน่นอน

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยรสเลิศ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ

  around Narita

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก

  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL707 เวลา 18:25 น. มายังท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

  ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

  ราคาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM IN NAGANO เที่ยวโลกสีชมพูที่นากาโนะ ซากุระบานสะพรั่ง พร้อมแช่ออนเซ็น 3 วันรวด 6 DAYS 5 NIGHTS

  เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM IN NAGANO เที่ยวโลกสีชมพูที่นากาโนะ ซากุระบานสะพรั่ง พร้อมแช่ออนเซ็น 3 วันรวด 6 DAYS 5 NIGHTS

  อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 – 2,000,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว
 • อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าตรวจ RT-PCR (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

  (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  เที่ยวญี่ปุ่น

  Chill Chill Japan LINE

  จองทัวร์หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่

  ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM IN NAGANO เที่ยวโลกสีชมพูที่นากาโนะ ซากุระบานสะพรั่ง พร้อมแช่ออนเซ็น 3 วันรวด 6 DAYS 5 NIGHTS

  สถานที่เที่ยว

  | Feature

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515