ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2565 สนุก 6 วัน 4 คืน บินตรง TG พักดี ชมเทศกาลประดับไฟ

29/08/2022 (อัพเดทเมื่อ 01/09/2022)
ธันวาคม 2565 นี้ ใครที่อยากเที่ยวญี่ปุ่นแบบสะดวกสะบาย ในแลนด์มาร์คเด็ดของฮอกไกโด ทั้ง โนโบริเบ็ทซึเมืองออนเซ็น ฮาโกดาเตะ พบจุดชุมวิวที่สวยที่สุด เดินตลาดสุดฟิน ชมโกดัง ขึ้นกระเช้า เที่ยวฟาร์ม ชมเทศกาลประดับไฟที่สวยที่สุด ช้อปปิ้งสะใจปิดท้าย สนุกสุดใน 6 วัน 4 คืน บินฟูลเซอร์วิสด้วยการบินไทย พักดี กินอร่อย จะเด็ดขนาดไหนไปดูกันเลย
Meiji Step RakuRaku Cube LP R1
Meiji Step RakuRaku Cube LP R2

ตารางทัวร์

ทัวร์​ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ฮอกไกโด(Hokkaido)เกาะที่อยู่เหนือสุดและใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะฮอนชู มีชื่อเสียงด้าน สกีรีสอร์ท กีฬาฤดูหนาว อาหารทะเล และ ออนเซ็น ฯลฯ

ทริปนี้จะพาคุณบินตรงโดยสายการบินไทย(TG)ด้วยบริการแบบ FullService รวมน้าหนักโหลดกระเป๋า 20กก. ถือข้ึนเคร่ือง7กก. และเสริฟอาหารร้อนอิ่มอร่อยบนไฟล์

พักดีในโรงแรม 4-5 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น รับประทานอาหารมื่ออร่อย ช้อปปิ้ง ตะลุยแลนด์มาร์กรวมถึงชมเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ ตามคอนเซ็ป Hokkaido Daisuki ที่รวมความน่าสนใจที่จะสร้างควมประทับใจให้คุณ มาดูกันว่ามาความน่าสนใจ ตลอด 6 วัน 4 คืน ในทริปมีอะไรบ้าง

IMAGE NAME HERE

โปรชัวร์แผนทัวร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สถานที่เที่ยวไฮไลท์

สนามบินชินชิโตะเซะ (ฮอกไกโด)– โนโบริเบทสึ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ลัดฟ้าจากประเทศไทยสู่ สนามบินชินชิโตเซะสนามบินท่ีใหญ่ที่สุดของฮอกไกโดและได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ เดินทางสู่ โนโบริเบทสึ(Noboribetsu) เมืองเลื่องชื่อด้านบ่อน้ำพุร้อน ชมความงดงามของ

หุบเขานรกจิโงคุดานิ (Jigokudani)

ต้นกำเนิดน้ำพุร้อน ณ ปากปล่องภูเขาไฟ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดัง แฟนเดย์

ฮาโกดาเตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ออกเดินทางสู่ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองตอนใต้ของฮอกไกโด ชมย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ(Motomachi) ซ่ึงเป็นท่าเรือแห่งแรกที่มีความสำคัญต่อการค้า สร้างในปี 1859 ที่อนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมกรรมอันงดงามผสมผสานระหว่างวฒันธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมต่างชาติ ชม โบสถ์ออร์โธดอกซฮ์าโกดาเตะของรัสเซียแห่งแรกในญี่ปุ่น และจุดอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

เดินทางสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ(MountHakodate)เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมค่ากระเช้าในราคาทัวร์) ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนที่นับเป็นจุดชมวิวติดอันดับ 1ใน3 สถานที่ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น สัมผัสความงดงามของทัศนียภาพยามค่ำคืนที่เกิดจากการตัดกันระหว่าง แสงไฟภายในเมืองและทะเลอันมืดสนิทซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงดงามมาก

ที่เที่ยวฮาโกดาเตะ

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate morning market) เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบสดใหม่ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสด ชมการแล่ปลา มีร้านที่สามารถตกหมึกทำเป็นซาชิมิ ชิมกันแบบอร่อยฟิน นอกจากอาหารทะเลยังมีผลไม้ตามฤดูกาลมากมาย

Kanemori Red Brick Warehouse

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ (Kanemori Red Brick Warehouse) เดิม เคยถูกใช้เป็นโกดังมาก่อนแต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ที่ มีช้อปปิ้งมอลล์อยู่ ครบครับครันสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และคาเฟ่น่านั่ง ชมวิวริวน้ำ

ที่เที่ยวฮอกไกโด

ป้อมโกะเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) (รวมค่าข้ึนหอคอยแล้ว) ที่นี่เป็นป้อมปราการที่ถูกสร้างข้ึนมาในปลายยุคสมัยเอโดะ ในปัจจุบันเปิดเป็นสวนสาธารณะให้เข้าชมได้ พ้ืนที่ของป้อมปราการเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ซึ่งสร้างข้ึนเพื่อไม่ให้เป็นจุดบอดหากมีศัตรูโจมตี ในส่วนที่เป็นยอดแหลมของรูปดาวจะมีการติดต้ังปืนใหญ่เอาไว้เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการจู่โจม มีภูมิทัศน์สวยงามแตกต่างในทุกฤดูกาล

โซเบทสึ โทยะ

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ศูนย์กลางของอุทยานแห่งชาติชิโคะสึโทยะซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตา

ชมเทศกาลอุโมงค์ประดับไฟ Lake Toya Onsen Illumination Tunnel อุโมงค์ที่สว่างไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรด้วยหลอดไฟ LED จานวนกว่า 400,000 ดวง

ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan)ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดข้ึนใหม่ของฮอกไกโดได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่น แรกเริ่มก็มาจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวข้ึนบนพ้ืนที่ราบทุ่งข้าวสาลีที่มีความสูงอยู่ที่290เมตรโดยจะอยู่ใน ระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิท ยังคงมีควันจากกำมะถันลอยขึ้นมาเหนือปล่องภูเขาไฟ ข้ึนกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (รวมค่ากระเช้าแล้ว) ชมทิวทัศน์ระหว่างทางขึ้นบริเวณ ยอดภูเขาไฟอุสุ (Mount Usu) ที่สามารถมองเห็นความงดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และ ภูเขาไฟโชวะชินซัน

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa- Shinzan Bear Park) สถานที่เพาะพันธ์หมีสีน้ำตาล ที่ได้รับการฝึกฝนให้คุ้นเคยกับมนุษย์ ป้อนอาหารเจ้าหมีสุดน่ารักน่าเอ็นดู

นิเซโกะ

เดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ (Niseko) เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่นี่ข้ึนชื่อ เรื่องหิมะคุณภาพดี ทิวน์ทัศน์งดงาม

เยือน Niseko Takahashi Dairy Farm MILK KOBO ที่มีร้านขนม นม เนย ชื่อดังแห่งฮอกไกโด ชิมของอร่อยเด็ดไม่ควรพลาด

ฟุกิดาชิพารค์ (Fukidashi Park) ชมวิวฟูจิน้อย หรือ ภูเขาโยเท (Mt.Yotei) และตื่นตาตื่นใจกับตาน้ำตกธรรมชาติบริสุทธ์ิที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เกิดจากการละลายของ น้าแข็งบนภูเขาโยเท(Mt.Yotei) ซึ่งชาวเมืองฮอกไกโดนำมาใช้อุปโภค บริโภค

ซัปโปโร

ซัปโปโร (Sapporo) เมือง ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของฮอกไกโด ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชัน (Sapporo white illumination) เทศกาลที่มีอายุเก่าแก่ ชมการประดับไฟกว่า 1,000 ดวง ถือเป็นเทศกาลฤดูหนาวที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น งดงามละลานตา

ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของฮอกไกโด สักการะขอพรจาก 4 เทพเจ้า ชมสถาปัตยกรรมงดงาม ชมสวนมารุยามะ

โอตารุ

เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในฮอกไกโด ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่โค้งเลียบอ่าวที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่าที่ใชสำหรับ ขนถ่าย สินค้าไปยังคลังสินค้าตามแนวคลอง ถูกปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านค้า

พิพธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum)ต้ังอยู่ภายในอาคารโบราณของเมืองโอตารุ สร้างข้ึนในปีค.ศ.1912 มีกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบจัดแสดง มีให้เลือกซื้อกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึก ด้านหน้าอาคารมีนาฬิกาไอน้ำโบราณ (Steam Clock) สไตล์อังกฤษที่เฟลือเพียง 2 เรือนบนโลก สะญลักษณ์สำคัญของเมือง ทุกๆ 15 นาที จะมีเสียงเพลงและไอน้ำพ่นออกมาจาก ด้านบนของนาฬิกา จากน้ันชม โรงงานเป่าแก้วคิตะอิจิ (Kitaichi Glass) เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ข้ึนชื่อของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนด์เครื่องแก้วชั้นนำของโอตารุ เป็นแหล่งผลิต เครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน

เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ถือว่าเป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัล พริตซ์เกอร์ ที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูง มากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน ค่อยๆลาดลง รายล้อมด้วย ธรรมชาติอันงดงาม นอกจากน้ียังมีรูปปั้นโมอาย เรียงรายเป็นเอกลักษณ์

โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) โรงงานของบริษัท Ishiya อันเป็นบริษัทช็อกโกแลตท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนชื่อคือ ShiroiKoibio คุกก้ีเนยสอดไส้ไวท์ช็ิอกโกแลตแสนอร่อย ฤดูหนาวน้ันที่โรงงานแห่งน้ีจะมีงาน ประดับไฟฤดูหนาว Shiroi Koibito Illumination ด้วยตึกเป็นอาคารสไตล์ยุโรป ทำให้มีบรรยากาศโรแมนติกสวยงาม

ราคา และเงื่อนไขการซื้อทัวร์

***กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจองเพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้า และบริษัทฯและเม่ือท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

**สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจากพวกเน้ือสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนมีโทษ ปรับและจับ

*เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

IMAGE NAME HERE

โปรชัวร์แผนทัวร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโบรชัวร์ มีรายละเอียดโรงแรม มื้ออาหาร และรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจทัวร์นี้ ลงทะเบียนเลย

ลงทะเบียนจองทัวร์

ลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Meiji Step RakuRaku Cube LP R3
Meiji Step RakuRaku Cube LP R4
Gashapond

Blogger : Gashapond

สาว(ไม่)น้อย ผู้รักใน การถ่ายภาพ ท่องเที่ยว ชิมของอร่อย ซอฟต์ครีม และบ้าเครื่องสำอางชนิดเสพติด ขอทำหน้าที่พาคุณเที่ยว หาโปรเด็ด ให้ทริปญี่ปุ่นของคุณสนุกสบาย ??

504 Posts

Meiji Step RakuRaku Cube LP R5

สถานที่เที่ยว

| Feature
Meiji Step RakuRaku Cube LP R6

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515

Meiji Step RakuRaku Cube LP R7