ทัวร์ญี่ปุ่น FALL IN LOVE CHUGOKU ทริปหัวใจพองฟู เที่ยวชูโกกุ 7 วัน 5 คืน

14/01/2023 (อัพเดทเมื่อ 19/01/2023)
ทัวร์ญี่ปุ่น FALL IN LOVE CHUGOKU ทริปหัวใจพองฟู เที่ยวชูโกกุ 7 วัน 5 คืน
ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2023
เดินทางโดยสายการบินไทย [TG]
ทัวร์ญี่ปุ่น FALL IN LOVE CHUGOKU ทริปหัวใจพองฟู เที่ยวชูโกกุ 7 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2023 เดินทางโดยสายการบินไทย [TG]

สถานที่ไฮไลท์

 • ขอพรด้านธุรกิจและเนื้อคู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ ศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงริมทะเล
 • ชมโชว์ความน่ารักของ วาฬเบลูก้า ที่จะโชว์เป่าฟองอากาศเป็นวงแหวน
 • ชม สวนอาดาจิ สวนสวยที่ได้รับรางวัลที่ 1 ติดต่อกันมายาวนานกว่า 10 ปี
 • ชมปราสาทมัตสึเอะ สถาปัตยกรรมปราสาทซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ
 • อิ่มอร่อยกับมื้อสุดพิเศษ ร้านไคเซกิปูร้านดัง
 • ตารางการเดินทาง

  วันที่ รายการ อาหาร ที่พัก
  19 มีนาคม 2023 กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 – – –
  20 มีนาคม 2023 ประเทศญี่ปุ่น – เกาะคิวชู – สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ – ชิโมะโนะเซกิ – ขึ้นหอคอยชมวิวทะเลญี่ปุ่น – เมืองนากาโตะ – นมัสการศาลเจ้าโมโตโนะสุมิ ริมทะเลญี่ปุ่น – จังหวัด ชิมาเนะ – เมืองมาซึดะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ ? ? ? MASUDA ARAISOKAN
  หรือเทียบเท่า
  21 มีนาคม 2023 มาซึดะ – เมือง ฮามาดะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ชมเมืองเก่า โอโมริ – นมัสการศาลเจ้าใหญ่อิซึโมะไทชะ (ศูนย์รวมแห่งเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่น) – ทามะทสึคุริอนเซ็น – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ ? ? ? TAMATSUKURI MATSUNOYU
  หรือเทียบเท่า
  22 มีนาคม 2023 ทามะทสึคุริออนเซ็น – ล่องเรือแม่น้ำโฮริคาวะ – ปราสาทมัตสึเอะ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาดาชิ – เมืองคุราชิกิ – อิ่มอร่อยกับเซ็ทไคเซกิปู ร้านดัง ? ? ? KURASHIKI ROYAL PARK
  หรือเทียบเท่า
  23 มีนาคม 2023 คุราชิกิ – เขตอนุรักษ์บิคังแห่งคุราชิกิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลทพาร์คคุราชิกิ – จังหวัดโอคายาม่า – สวนโคระคุเอ็น – นั่งรถไฟชินคันเซ็น สู่ สถานีโอซาก้า ? ? ? OSAKA GRANVIA
  หรือเทียบเท่า
  24 มีนาคม 2023 นครโอซาก้า (ไม่มีรถโค้ชบริการ) – อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” (สั่งซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) ? – – OSAKA GRANVIA
  หรือเทียบเท่า
  25 มีนาคม 2023 นครโอซาก้า – สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 623 ? – –

  กำหนดการเดินทาง

  19 มีนาคม 2566

  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

  ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

  20 มีนาคม 2566

  ออกเดินทางจากประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 648 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย) เวลา 08:10 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ บนเกาะคิวชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามในประเทศญี่ปุ่น

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโมะโนะเซกิ” ให้ท่านได้พบกับสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในแถบภูมิภาคตะวันตกที่มีความสูงถึง 153 เมตร โดยท่านจะสามารถมองเห็น ทะเลญี่ปุ่นได้สุดลูกลูกตา และหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย โดยด้านในหอคอยจะประกอบไปด้วยความสูง 3 ระดับ คือ ระดับ 135 , 139 และ 143 ตามลำดับ ด้วยความเร็วของลิฟท์ที่สามารถขึ้นถึงจุดสูงสุดได้ด้วยเวลาเพียง 70 วินาที

  Shimonoseki

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “นากาโตะ” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด “ยามากูจิ” บนเกาะฮอนชู เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู อุดมไปด้วยอาหารทะเลและผลผลิตทางการเกษตรที่สดอร่อย และยังเป็นแหล่งบ่อน้ำแร่ธรรมชาติและป่าเขาที่สวยงาม เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นจังหวัดเริ่มปฏิวัติเมย์จิโดยอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงสมัยนัั้น เช่น โชอินโยชิดะ และชินสะคุทา

  นำท่านเดินทางนมัสการ “ศาลเจ้าโมโตโนะสุมิอินาริ ริมทะเลญี่ปุ่น” ศาลเจ้านี้หันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่น และอยู่ริมทะเลจึงทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามและแปลกตาออกไป ท่านจะสามารถมองเห็นเสาโทริอิสีแดงโดดเด่นตั้งเรียงรายต่อกันเป็นแนวยาว 123 ต้น เป็นอุโมงค์ทางเดินเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร นอกจากนี้สีทะเลเขียวสด ท้องฟ้าครามใส และสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้า ช่วยขับให้สีแดงของเสาโทริอินี้ยิ่งดึงดูดสายตายิ่งขึ้น ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่แยกออกจากศาลเจ้า TAIKODANI INARI ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน เล่ากันว่าเทพเจ้าแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่ง เพื่อให้ตั้งศาลเจ้าในพื้นที่นี้ โดยส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นมักจะขอให้ประกอบธุรกิจสำเร็จ เดินทางปลอดภัย ขอให้พบเนื้อคู่ และการมีบุตร

  วิวญี่ปุ่น

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “มาซึดะ” เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก ARAISOKAN เป็นห้องพักแบบเสื่อทาทามิ หรือเทียบเท่า จากนั้นรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม ที่บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซกิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

  15 Kaiseki crab pixta_74398430_M

  21 มีนาคม 2566

  นำท่านเดินทางชม “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชิมาเนะ ไคโยคัง อควาส์” (Shimane Aquarium) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีสัตว์น้ำมากกว่า 10,000 ตัว มีมากถึง 400 สายพันธุ์ ตัวอาคารมีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกัน ไฮไลท์ของที่นี่ ที่ไปแล้วต้องไม่พลาดคือ การไปชมโชว์ ปลาวาฬเบลูก้า เป่าอากาศเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเอง ที่สร้างความฮือฮาและเรียกเสียงปรบมือให้กับผู้ชมได้อย่างล้นหลาม

  Cr: Shimane Aquarium

  นำท่านชมเมืองเก่า โอโมริ ย่านที่คนทำเหมืองแร่สมัยก่อนได้พักอาศัย บ้านที่ร่ำรวยที่สุดในบริเวณนี้มีอายุกว่า 200 ปี นั่นก็คือ คือ บ้านของตระกูลคูมาไง ที่นี่เปิดให้สาธารณชนได้เข้าไปชมความหรูหราของการตกแต่งด้านใน ซึ่งจะมีห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องรับแขก ห้องรับรอง ห้องสาเก ห้องทำอาหาร ห้องเสื้อผ้า ห้องน้ำแบบสมัยเดิม รวมไปถึงห้องเก็บเงิน สมบัติต่างๆ ในอดีต “เหมืองแร่เงิน อิวะมิ กินซัน” เหมืองแร่เงินที่ในอดีตเคยได้กลายเป็น เหมืองแร่เงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี 1527-1923 ในช่วงศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดและเงินที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นก็มาจากแหล่งนี้เป็นหลักอีกด้วย

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “อิซึโมะ” เมืองเล็กที่อยู่ในจังหวัดชิมาเนะ แต่เป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่คนญี่ปุ่นนับถืออย่างมาก และครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางเพื่อมาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้

  นำท่านนมัสการ “ศาลเจ้าใหญ่อิซึโมะไทชะ” ตั้งอยู่ในเมืองอิซึโมะ จังหวัดชิมาเนะ ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าที่มีอยู่ในช่วงต้น 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งยังคงสภาพของสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่เก่าแก่มากที่สุดมีอายุนานถึง 1,300 ปี เป็นศาลเจ้าที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีบทความพูดถึงศาลเจ้าแห่งนี้ในพงศาวดารและตำนานเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่น เทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ ตามตำนานที่กล่าวขานกันมานาน โอคุนินุซึ คือ ผู้สร้างพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น และปกครองโดยอิซึโมะ นอกจากนี้ยังนับถือเป็นเทพเจ้าของความสัมพันธ์ ขอในเรื่องความรักหรือขอให้การแต่งงานมีแต่ความราบรื่น และนับเป็น POWER SPOT นักท่องเที่ยวที่มาเข้าเยี่ยมชมและสักการะจึงมาขอพร

  Izumo Taisha

  วิธีการแสดงความเคารพปกติ คือ การโค้งคำนับ 2 ครั้ง ปรบมือ 2 ครั้ง และโค้งคำนับอีก 1 ครั้ง แต่วิธีการแสดงความเคารพที่ศาลเจ้านี้จะต่างจากวิธีทั่วไป คือ จะมีการปรบมือเป็น 4 ครั้ง (การปรบมือธรรมดา 2 ครั้ง ความหมายคือ 2 ครั้งสำหรับตนเอง และอีก 2 ครั้งสำหรับบุคคลอันเป็นที่รัก) ในทุกปีของวันที่ 10-17 ของเดือนสิบตามปฎิทินจันทรคติ ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน จะมีเทพเจ้าชินโตทั้ง 8 ล้านองค์ทั่วทั้งแผ่นดินญี่ปุ่นจะมารวมตัวและประชุมกันที่ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ ญี่ปุ่นจึงถือว่าเดือนสิบตามปฎิทินจันทรคติ เป็นเดือนแห่งเทพ และเดือนที่เหลือเป็นเดือนที่ปราศจากเทพ ตามประเพณีคามิอะริจะจัดเทศกาลขึ้นที่ศาลเจ้าในช่วงเดือนแห่งเทพ จุดเด่นของที่นี่คือเชือกขนาดใหญ่แขวนบริเวณด้านหน้าศาลเจ้า โดยชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ชิเมะนาวะ” ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 1 ตัน

  นำท่านเดินทางสู่ “ทามะสึคุริ ออนเซ็น” เริ่มเปิดใช้ในยุคนาระ เป็นหนึ่งในออนเซนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เป็นแหล่งออนเซนสร้างผิวสวยที่ได้รับความนิยม ในหนังสือวรรณคดีอิสึโมะโนะคุนิ-ฟูโดกิมีการระบุเอาไว้ว่า “ถ้าหากแช่ออนเซนของที่นี่หนึ่งครั้ง ผิวพรรณจะสวยขึ้น ถ้าหากแช่อีกครั้ง โรคสารพัดโรคจะหายไป” นำท่านเข้าสู่ที่พัก MATSUNOYU HOTEL ห้องพักแบบเสื่อทาทามิ หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

  ทามะสึคุริ ออนเซ็น

  22 มีนาคม 2566

  นำท่าน “ล่องเรือแม่น้ำโฮริคาวะ” จะมีเรือขนาดเล็กที่มีหลังคา พาลัดเลาะไปรอบๆ ปราสาทและจุดท่องเที่ยว มุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย พร้อมคำอธิบายโดยคนพายเรือ ไม่ว่าจะมาเยือนในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะได้ชมต้นซากุระเรียงรายเต็มข้างทาง ในฤดูร้อนก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวสดของต้นไม้ต่างๆ และเสียงกระดิ่งจากลมหน้าร้อนที่ชวนให้ผ่อนคลาย ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทัวร์นี้คือ จะได้ชมสะพานที่มีโครงสร้างเป็นเอกลักษณ์มากถึง 17 แห่ง โดยในช่วงที่เรือล่องผ่านนั้นคนพายเรือจะปรับระดับความสูงของหลังคาเรือเพื่อให้ลอดผ่านสะพานไปได้ ซึ่งผู้ที่ท่องเที่ยวมากับเรือจะต้องก้มหมอบลงไปอีกด้วย เสมือนได้นั่งเครื่องเล่นในสวนสนุกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่านจะได้ทั้งความรู้และความสนุกในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และได้ภาพสวยๆ กลับไปเป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน

  นำท่านชม “ปราสาทมัตสึเอะ” ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1607 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ. 1611ภายใต้คำบัญชาของไดเมียว โฮริโอะ โยชิฮารุ ผู้นำคนแรกแห่งตระกูลมัตสึเอะ ตัวปราสาทมีจุดเด่นที่หลังคาทรงอิริยะโมฮาฟุ ซึ่งมีรูปทรงเหมือนนกจิโดริที่กำลังกางปีกออก จึงถูกเรียกว่า “ปราสาทนกจิโดริ” หรืออีกชื่อว่า “ปราสาทดำ” ถ้ามองจากหอคอยด้านบนจะได้ชมทิวทัศน์ของเมืองมัตสึเอะแบบ 360องศา และที่นี่ยังถูกจดทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 อีกด้วย ทางเดินบริเวณรอบๆก็ถูกปรับปรุงใหม่ให้ผู้คนได้มาชมดอกกุหลาบพันปีและดอกคาเมเลียรวมถึงวิวอันงดงามตลอดสี่ฤดู โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาล “โอะโจมัตสึริ” ที่มักจะครื้นเครงไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระ

  นำท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาดาชิ” ก่อตั้งขึ้นโดยคุณอาดาชิ เซนโคะ ในปี 1980 คุณอาดาชิมีความสนใจในศิลปะของญี่ปุ่น และสนใจในการออกแบบสวน พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาดาชิได้รับรางวัลสวนสวย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสวนที่ดีที่สุดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา ผู้เข้ามาเที่ยวชมสามารถเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของสวนได้ตลอดทั้งปี และจะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาล (สามารถชมสวนได้จากอาคารพิพิธภัณฑ์เท่านั้น) นอกจากสวนสวยๆแล้ว พิพิธภัณฑ์อาดาชิยังสะสมภาพวาดอันทรงคุณค่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 รวมแล้วกว่า 1300 งานศิลปะ ที่จัดแสดงหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล และมีส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งเป็นภาพวาดของ โยโกะยาม่า ไทคัน และงานเซรามิกต่างๆ ไว้อีกมากมาย

  31 spot most beautiful

  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคุราชิกิ” ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีบรรยากาศของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วน ซึ่งภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำทะกะฮะชิ และทะเลเซะโตะ ก็ทำให้กลายเป็นอีกเมืองที่คงความงดงามในอดีตผสมผสานไปกับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาได้อย่างเหมาะเจาะ จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่บริการท่านด้วยไคเซกิปูร้านดัง ในเซ็ทประกอบด้วย สเต็กขาปูกระทะร้อน ซาชิมิปู กราแตงปู ซูชิขาปู เต้าหู้เนื้อปู เทมปุระขาปู เทมปุระผัก ซุป และผลไม้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL PARK HOTEL KURASHIKI หรือเทียบเท่า

  23 มีนาคม 2566

  นำท่านเดินทางสู่ “เขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง” ตั้งอยู่ที่เมืองคุราชิกิ ในจังหวัดโอคายาม่า เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยทีเดียว ด้วยเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร อาทิ กำแพงดินสีขาวของโกดังและบ้านโบราณที่เรียงรายไปตลอดเส้นข้างทาง คลองสายเล็กๆ ที่สามารถล่องเรือชมวิวได้ สิ่งปลูกสร้างโบราณหลายแห่งภายในเมืองคุราชิกินั้นสร้างในสมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิ (ประมาณปี ค.ศ. 1603 – 1912) ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากของญี่ปุ่น โดยเป็นช่วงที่มีการค้าขายกับทางตะวันตก จนเกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและออกมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกร่วมสมัย ซึ่งยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันบ้านและโกดังโบราณและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ลานเบียร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เมืองนี้มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมโบราณได้อย่างลงตัว

  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง “มิตซุย เอาท์เลทพาร์ค คุราชิกิ” เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าสถานีคุราชิกิ จำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและต่างประเทศในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเล่น เครื่องครัว และเครื่องสำอาง มีร้านค้าปลอดภาษีหลายร้าน เป็นสถานที่ซื้อของฝากโดนใจ ที่นี่มีการจัดกิจกรรมและลดราคาสินค้ามากมายตลอดปี ทำให้ช้อปปิ้งได้แบบสบายกระเป๋า ซึ่ง่ทานจะรับเงินคืนค่าอาหารกลางวันจากมัคคุเทศก์ ท่านละ 2000 เยน สำหรับรับประทานอาหารเที่ยง

  เที่ยว ยามากาตะ

  นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “โอคายาม่า” จังหวัดที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกสุดของภูมิภาคชูโกะขุ เชื่อมต่อเกาะฮอนชู และเกาะชิโคขุ เปรียบเสมือนประตูด่านแรก หรือชุมทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาค ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำทาคาฮาชิและทะเลเซะโตะ มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 354.71 ตารางกิโลเมตร ในปี 2010 มีจำนวนประชากร 473,392 คน เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์บิคังจิคุ จังหวัดโอคายาม่ายังคงเป็นต้นกำเนิดของโมโมทาร่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกด้วย

  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ “โอคายาม่า” เพื่อนำท่านขึ้น “รถไฟชินคันเซ็น” หรือรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งความเร็วเฉลี่ยสูงถึง 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถไฟชินคันเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน เพื่อมุ่งหน้าสู่ “มหานครโอซาก้า” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ นครโอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทสำคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชั้นนำหลายบริษัทอีกด้วย นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA GRANVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

  San-yo Shinkansen

  24 มีนาคม 2566

  เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมาย หรือช้อปปิ้งย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อในญี่ปุ่น หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA GRANVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

  ทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่สัมผัสการนั่งรถไฟท้องถิ่นโดยมัคคุเทศก์อธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) และบริการพาส่งถึงบริเวณด้านหน้าสวนสนุก (ค่ารถไฟสามารถชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟด้วยตัวเอง)

  เที่ยว Universal JapanCr: https://www.usj.co.jp

  25 มีนาคม 2566

  นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติคันไซ” ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เพื่อเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 623 และเดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

  ราคาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น FALL IN LOVE CHUGOKU ทริปหัวใจพองฟู เที่ยวชูโกกุ 7 วัน 5 คืน

  เงื่อนไขการจองโปรแกรมทัวร์

  อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 – 2,000,000 บาท
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าตรวจ RT-PCR (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

  (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยว

  เที่ยวญี่ปุ่น

  ติดต่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

  Chill Chill Japan LINE Official

  สถานที่เที่ยว

  | Feature

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515