เที่ยวญี่ปุ่น 2022 เปิดเงื่อนไข วิธีการขอวีซ่า ไกด์ไลน์เที่ยวจัดเต็ม

14/06/2022 (อัพเดทเมื่อ 08/05/2024)
ญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับการท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หลายคนอาจสงสัย ว่ากฏการการเข้าประเทศและการท่องเที่ยวนั้นมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมขนาดไหน วีซ่าท่องเที่ยวเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้อย่างจัดเต็ม ว่าใครกันบ้างที่จะเริ่มเที่ยวได้ ขั้นตอนเป็นอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ต้องอ่านบทความนี้

เที่ยวญี่ปุ่น 2022 / 2565 ใครเที่ยวได้บ้าง เงื่อนไขอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจากการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม (ทัวร์) ขนาดเล็ก และเนื่องจากประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศสีฟ้า ทำให้การท่อง เที่ยวญี่ปุ่น 2022 นั้นมีกฎเกณฑ์ที่ง่ายกว่าประเทศกลุ่มอื่น หลายคนจึงอาจมีความสนใจ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้ว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

เงื่อนไขการ เที่ยวญี่ปุ่น 2022

 • ไม่จำกัดชนิดของวัคซีน แต่แนะนำให้ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดอย่างน้อย 3 เข็ม
 • การเดินทางท่องเที่ยวต้องทำแบบทัวร์กลุ่มเล็ก ผู้ประกอบการทัวร์เป็นบริษัทจากไทยได้ แต่ต้องมีผู้ประกอบการทัวร์จากญี่ปุ่นเป็นผู้ควบคุมดูแล รูปแบบการทัวร์ต้องมีการกำหนดการเดินทางชัดเจน และต้องดำเนินการตามนั้น
 • ยังไม่อนุญาตการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
 • โปรแกรมทัวร์ต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง ปลอดภัย มีมาตรการป้องกันโควิด เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนไม่หนาแน่นเกินไป
 • ต้องเที่ยวตามโปรแกรม มีไกด์ร่วมด้วยตลอดการท่องเที่ยว
 • ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมกรณีต้องรักษาตัวที่ต่างประเทศ
 • กรณีที่ติดโควิดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ บ.ทัวร์ญี่ปุ่น หัวหน้าทัวร์ อนามัยและแพทย์
 • ก่อนเดินทางต้องตรวจโควิดแบบ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 • ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น

 • อัพเดท 25 สิงหาคม 2565

  ล่าสุดได้มีประกาศจากทางการญี่ปุ่นว่า หลังจากวันที่ 7 กันยายน 2565 การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR แล้ว แต่ยังจำเป็นต้องไปในรูปแบบทัวร์ญี่ปุ่นอยู่

  ขั้นตอน การเข้าประเทศญี่ปุ่น ฉบับอัพเดท

  การเข้าประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อเตรียมการซื้อทัวร์ ประกันการเดินทาง ขอวีซ่าตามเงื่อนไขเบื้องต้นก็ถึงขึ้นตอน การเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

  เที่ยวญี่ปุ่น 2022 Cr: mofa.go.jp

 • ก่อนเดินทางต้องตรวจโควิดแบบ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ต้องมีผลลบ ตรวจโดยโรงพยาบาล และใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น

 • IMAGE NAME HERE

  ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจโควิด


  การเข้าประเทศญี่ปุ่น Cr: hco.mhlw.go.jp

 • ศึกษาขึ้นตอนการลงทะเบียน fasttrack จาก hco.mhlw.go.jp/fasttrack

 • IMAGE NAME HERE

  fasttrack

  ขั้นตอนการลงทะเบียน fasttrack


 • ติดตั้งแอปพลิเคชัน MySOS แล้วลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า (Fast Track) และต้องดำเนินการให้เสร็จอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนกำหนดการที่เที่ยวบินจะลงจอด โดยที่ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ และตอบแบบสอบถาม

 • Cr: allm.net


  IMAGE NAME HERE

  โหลด MySOS

  สำหรับแอนดรอยด์

  IMAGE NAME HERE

  โหลด MySOS

  สำหรับ IOS


 • ก่อนเดินทางให้ลงทะเบียนในเวปไซต์ Visit Japan Web คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ

 • วิธีนี้จะใช้แทนการกรอกใบ ตม., แบบฟอร์มศุลกากร แบบเก่า ต้องกรอกเอกสารแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ทำให้ขั้นตอนการเข้าเมืองเร็วขึ้น ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อกรอกประวัติการเดินทางเข้าญี่ปุ่น, แบบฟอร์มศุลกากร ฯลฯ ส่วนใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบให้กดเลือกว่าจะยื่นเป็น “ช่องทาง Fast Track หรือจะยื่นเป็นกระดาษ” จากนั้นไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์

  เที่ยวญี่ปุ่น 2565 Cr: visitjapan.digital.go.jp

 • จากนั้นให้แสดงหน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ (หน้าจอสีฟ้า) ของ MySOS ที่สนามบินขาเข้า เฉพาะที่สนามบินนานาชาตินาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินนานาชาติชูบุ, สนามบินนานาชาติคันไซ, และสนามบินฟุกุโอกะ เท่านั้น
 • การเข้าประเทศญี่ปุ่น Cr: hco.mhlw.go.jp

  การขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น

  แม้จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ แต่ผู้เดินทางจำเป็นต้องเดินเรื่องทำวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ด้วยตนเอง (อาจมีความช่วยเหลือจากบริษัททัวร์ ต้องตกลงให้ชัดเจน) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เตรียมหนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

  2. ใบคำร้องขอวีซ่า (พิมพ์มาจากเว็บของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) 1 ชุด

  IMAGE NAME HERE

  ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  3.รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ

  4.แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย 1 ชุด

  5.ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

  6.หนังสือรับรองการทำงาน ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

  7.ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

  8. เอกสาร 5./6. ทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน

  9.ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด ฉบับจริง 1 ชุด

  10.ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

  11.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

  12.กำหนดการเดินทาง

  13.กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่

  IMAGE NAME HERE

  การส่งตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่า

  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่

  ไกด์ไลน์การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

  Cr: mlit.go.jp

 • มีกำหนดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
 • ต้องมีหัวหน้าทัวร์ประกบตั้งแต่เข้าประเทศจนถึงส่งออกญี่ปุ่น
 • ก่อนเดินทาง 14วัน ต้องอยู่ในกลุ่มประเทศสีน้ำเงิน เช่น ไทย
 • ต้องจัดโปรแกรมเที่ยวโดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด หลีกเลี่ยงที่มีฝูงคนเยอะๆ
 • ต้องเลือกสถานที่ที่มีมาตรการป้องกันโควิด ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว หรือโรงแรม เป็นต้น
 • ผู้จัดทัวร์จะต้องชี้แจง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะ

 • Cr: mlit.go.jp

  กรณียกเว้นไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย เช่น
  ตอนแช่ออนเซ็น
  กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเด็ดผลไม้กินตามไร่ การเดินป่า
  เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีผู้คน

  กรณีที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ไม่ส่งเสียงดังคุยกันในร้านอาหาร
  ถ้าเที่ยวในวัดหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีคนหนาแน่น ให้ใส่หน้ากากอนามัย และงดการสนทนา

  หลังจากจบทัวร์แล้ว หากพบว่า บ.ทัวร์ไทย ติดโควิด ภายใน1 อาทิตย์หลังจากกลับไทย ให้แจ้ง บ.ทัวร์ญี่ปุ่น ทันที

  ข้อสรุป

  ใครที่กำลังมองหาข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ขอบอกว่าเรารวบรวมมาให้แบบครบครัน เอาล่ะ ทีมเที่ยวอ่านแล้วเตรียมตัวได้เลย

  IMAGE NAME HERE

  ไปญี่ปุ่น ต้องเตรียมอะไรบ้าง ฉบับมือใหม่ ครบเรื่องต้องรู้ทุกขั้นตอน

  ไปญี่ปุ่น ต้องเตรียมอะไรบ้าง ฉบับมือใหม่ ครบเรื่องต้องรู้ทุกขั้นตอน

  Gashapond

  Blogger : Gashapond

  สาว(ไม่)น้อย ผู้รักใน การถ่ายภาพ ท่องเที่ยว ชิมของอร่อย ซอฟต์ครีม และบ้าเครื่องสำอางชนิดเสพติด ขอทำหน้าที่พาคุณเที่ยว หาโปรเด็ด ให้ทริปญี่ปุ่นของคุณสนุกสบาย ??

  505 Posts

  สถานที่เที่ยว

  | Feature

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515