ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL NATURE IN SHIKOKU สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ชิโกกุให้เต็มปอด 7 วัน 5 คืน

14/01/2023
ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL NATURE IN SHIKOKU สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ชิโกกุให้เต็มปอด 7 วัน 5 คืน
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 01 เมษายน 2023
เดินทางโดยสายการบินไทย [TG]
ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL NATURE IN SHIKOKU สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ชิโกกุให้เต็มปอด 7 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 01 เมษายน 2023 เดินทางโดยสายการบินไทย [TG]

สถานที่ไฮไลท์

 • “อุซุ โนะมิจิ วอล์ค เวย์” เดินชมวิวบนสะพานแขวนเพื่อดูน้ำวนนารุโตะในมุมสูง
 • ชม “ระบำอาวะโอโดริ” วัฒนธรรมพื้นเมืองที่สืบทอดมากว่า 400 ปี
 • ล่องเรือ “โอะโบะเคะ โคโบะเคะ” ชมความงามตามธรรมชาติที่แม่น้ำ โยชิโนะ
 • นั่งกระเช้าสู่ “ปราสาทมัตสึยาม่า” ปราสาทบนภูเขา หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ
 • “คุราชิกิไอวี่สแควร์” ศูนย์วัฒนธรรมในตึกอิฐแดงอันงดงาม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “มรดกแห่งญี่ปุ่น”
 • เยี่ยมชม “ปราสาทฮิเมจิ” ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น
 • พิเศษบริการท่านด้วยชุดไคเซกิ เมนูอัพเกรด ปูร้านดัง
 • ตารางการเดินทาง

  วันที่ รายการ อาหาร ที่พัก
  26 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 – – –
  27 มีนาคม 2566 ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) – โทคุชิม่า – นารุโตะ – อุซุ โนะมิจิ วอล์ค เวย์ – พิพิธภัณฑ์อาวะโอโดริ – ชมการแสดง“ระบำอาวะโอโดริ”- นั่ง “กระเช้าลอยฟ้า” ขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาบิซัง” ? ? ? TOKUSHIMA JR CLEMENT HOTEL
  หรือเทียบเท่า
  28 มีนาคม 2566 โทคุชิม่า – หุบเขาอิยะ – ข้ามสะพานเถาวัลย์ – ล่องเรือ โอโบเคะโคะโบะเคะ – จังหวัดโคจิ ? ? ? KOCHI NIKKO ASAHI ROYAL
  หรือเทียบเท่า
  29 มีนาคม 2566 โคจิ – ตลาดฮิโระเมะ – เมืองมัตสึยาม่า – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ “ปราสาทมัตสึยาม่า” – โดโงะ อนเซ็น – เดินเล่นถนนคนเดิน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ? ? ? DOGO ONSEN CHAHARU
  หรือเทียบเท่า
  30 มีนาคม 2566 โดโงะ อนเซ็น – พิพิธภัณฑ์ศิลปะผ้าเช็ดตัว – วัด โคซันจิ – เมืองคุราชิกิ – เมืองเก่าคุระโยชิชิราคะเบะโดโซกุง – คุราชิกิไอวี่สแควร์ – จังหวัดโอคายาม่า ? ? ? OKAYAMA GRANVIA
  หรือเทียบเท่า
  31 มีนาคม 2566 โอคายาม่า – ปราสาทฮิเมจิ – นครโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – คันไซ ? ? ? KANSAI STAR GATE
  หรือเทียบเท่า
  1 เมษายน 2566 สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน TG623 ? – –

  กำหนดการเดินทาง

  26 มีนาคม 2566

  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์ หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที จากนั้นออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

  ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

  27 มีนาคม 2566

  เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ “นารุโตะ” เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุในจังหวัดโทคุชิม่า

  เพื่อนำท่านเดินชมสะพานแขวน “Uzu-no-Michi Walkway” ที่เชื่อมระหว่างเกาะโทคุชิม่ากับอาวาจิที่มีความยาวถึง 1.3 กิโลเมตร โดยท่านจะสามารถมองเห็นกระแสจากด้านบนสะพาน น้ำวนที่เกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำที่แตกต่างกันของน้ำทะเลในเซโตะกับมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อกระแสน้ำมาปะทะกันจึงเกิดเป็นกระแสน้ำวน ซึ่งน้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก 6 ชั่วโมง และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นขนาดใหญ่ในช่วงหน้าร้อนและใหญ่ที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยจะเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์

  นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์อาวะโอโดริ” เพื่อชมการแสดง “ระบำอาวะโอโดริ” วัฒนธรรมการเต้นรำพื้นเมืองของชาวจังหวัดโทคุชิมะ ที่มีสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 400 ปีแล้ว โดยจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลโอบ้งพอดี ซึ่งช่วงเวลานี้คนญี่ปุ่นจะพากันเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปเคารพดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณของผู้ตายจะกลับมาเยี่ยมเยือนโลกในช่วงเวลานี้ ดังนั้นจึงถือว่าเทศกาลอาวะโอโดริจึงเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโอบ้งนั่นเอง ช่วงเวลาของเทศกาลอาวะโอโดรินี้ เหล่าบรรดานักเต้นตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงไปจนถึงวัยปู่ย่าต่างก็ตบเท้ามาร่วมออกจังหวะในขบวนกันอย่างสนุกสนาน การแต่งกายก็จะเน้นเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ร่วมเต้นในขบวนมากกว่า 10,000 คนเลยทีเดียว โดยเฉพาะในจังหวัดโทคุชิมะ ซึ่งเป็นถิ่นต้นกำเนิดจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากถึง 1 ล้านคน

  จากนั่งนำท่านนั่งชม “กระเช้าลอยฟ้า” สู่ “ภูเขาบิซัง” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโทคุชิมะ ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 291 เมตร ทำให้มองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเกาะอาวาจิ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKUSHIMA JR CLEMENT HOTEL หรือเทียบเท่า

  28 มีนาคม 2566

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “อิยะ” ในเขตอำเภอ “มิโยชิ” เพื่อนำท่านสู่ “สะพานเถาวัลย์” ซึ่งเกิดจากความพยายามโดยการนำเถาวัลย์มาถักทอเข้าด้วยกัน ทำคล้ายเชือกและโยงไปมาเพื่อทำเป็นสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำ เพื่อเป็นการทดสอบความกล้านำท่านเดินข้ามสะพานเชือกด้วยความยาว 45 เมตร กว้าง 2.0 เมตร และสูงถึง 15 เมตรจากพื้นผิวน้ำของแม่น้ำโยชิโนะ จุดท่องเที่ยวแห่งนี้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ลึกลับที่น่าค้นหา

  นำท่าน ล่องเรือโตรกเขา “โอโบเคะโกะโบะเคะ” ด้วยลักษณะของหน้าผาที่เกิดขึ้นจากแรงลมนานนับร้อยปี และกระแสน้ำทำให้เกิดเป็นช่องเขาแนวยาว ลักษณะของหินผาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก คือ ลักษณะของหน้าผาจะหันไปแนวทางเดียวกันทั้งหมด

  นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “โคจิ” จังหวัดที่สวยงามภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่องเป็นประกาย แม่น้ำชิมันโตะตัวแทนของกระแสน้ำใสบริสุทธิ์ ภูเขาอันเขียวชอุ่ม บรรยากาศแบบสบาย ได้หล่อหลอมลักษณะนิสัยของชาวเมืองให้เป็นคนง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก แต่กระนั้นก็มีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว ภูมิปัญญาและพลังการกระทำของชาวโยสะที่เปี่ยมไปด้วยไอเดียได้สร้างสรรค์เทคนิคอุตสาหกรรม การเพาะปลูกพืชสวนที่มีความพิถีพิถัน และยังมีส่วนพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก KOCHI NIKKO ASAHI ROYAL หรือเทียบเท่า

  29 มีนาคม 2566

  นำท่านเยี่ยมชม “ตลาดฮิโรเมะ” ตลาดที่มีทั้งอาหารท้องถิ่นของจังหวัดโคจิ เป็นสถานที่ค้าขายที่ให้ทั้งชาวจังหวัดโคจิและนักท่องเที่ยวได้อิ่มท้องกัน ภายในสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศให้ชวนคิดถึง มีร้านอาหารแบบตั้งแผง ร้านขายปลา ร้านขายเนื้อที่คึกครื้น ร้านค้าทั่วไปที่มีเอกลักษณ์ ร้านเสื้อผ้าตะวันตก และอื่น ๆ อีกประมาณ 65 ร้านค้า ตั้งอยู่รวมกันอย่างแน่นขนัด ในแต่ละจุดมีการติดตั้งโต๊ะเอาไว้ ทำให้มาหยุดรับประทานอาหารที่ซื้อจากแต่ละร้านได้ จึงสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ภาพที่ชินตาคือผู้คนสังสรรค์พูดคุยดื่มสุราตั้งแต่กลางวัน เป็นภาพเอกลักษณ์ของโคจิที่มีนักดื่มอยู่มากมาย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึยาม่า”

  นำท่านเดินทางเยี่ยมชม “ปราสาทมัตสึยาม่า” โดยการขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” เพื่อชมด้านบนของปราสาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นป้อมปราการสำคัญในอดีต ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคัทสึยะมะ ที่ความสูงประมาณ 132 เมตร ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1620-1627 โดยซามูไรที่มีชื่อเสียง “โยชิอะกิ คาโตะ” และถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีการสร้างที่สมบูรณ์แบบในประเทศญี่ปุ่น

  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก “โดโงะ ออนเซ็น” เป็นเมืองเก่าโบราณที่รู้จักกันในเรื่องของแหล่งน้ำพุร้อนที่เก่าแก่กว่า 3,000 ปี เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในพงศาวดารญี่ปุ่นว่า ออนเซ็นแห่งนี้มีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีตัวอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นจากไม้ โดยจัดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาก และยังมีชื่ออยู่ในงานเขียนภาพยนตร์ ด้านบนยอดของอาคาร คือ “ชินโรคาคุ” มีรูปปั้นนกอินทรีสีขาวด้านบน

  รูปปั้นนี้เกี่ยวกับตำนานของโดโงะอนเซ็นที่เล่ากันว่า เคยมีนกอินทรีขาวได้รับบาดเจ็บมารักษาขาของมันด้วยน้ำพุร้อนที่นี่ ตั้งแต่นั้นมานกอินทรีขาวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของโดโงะ น้ำแร่ที่เมืองโดโงะอนเซ็นเป็นน้ำพุร้อนอัลคาไลน์ ซึ่งจะทำให้ผิวพรรณนุ่มนวลขึ้น ด้านหน้าของโดโงะอนเซ็นจะมีถนนการค้ารูปตัว L ซึ่งเป็นแหล่งขายเสื้อผ้า ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายเรียงรายอยู่ หลังจากทานอาหารเย็นที่โรงแรม มักจะมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินชมบรรยากาศยามเย็นที่ตลาดพร้อมการสวมใส่ชุดยูกาตะ อีกทั้งยังมีสถานที่สำหรับแช่เท้าอีก 11 แห่ง ซึ่งท่านสามารถอิสระผ่อนคลายโดยการจุ่มมือหรือแช่เท้าลงไปในน้ำแร่อุ่น เพื่อเป็นการผ่อนคลายได้อย่างวิเศษดีเยี่ยม

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก DOGO ONSEN CHAHARU หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม บุฟเฟ่ต์นานาชนิดพิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

  30 มีนาคม 2566

  นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ศิลปะผ้าเช็ดตัว” ตั้งอยู่ในพื้นที่ผลิตผ้าขนหนูชั้นนำของญี่ปุ่น ที่เมืองอิมาบาริ จังหวัดเอฮิเมะ ตั้งอยู่ภายในอาคารที่ชวนให้นึกถึงปราสาทยุโรป นอกจากนี้ยังมีสวนสไตล์ยุโรปขนาด 33,000 ตารางเมตร อีกทั้งที่นี่ยังมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปี ภายในพิพิธภัณฑ์ ยังมีการจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ซึ่งทำจากผ้าขนหนูและผ้าโดยนักเขียน จิตรกร และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ Atsuko Matano ท่านสามารถออกแบบผ้าขนหนูและปักลายอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองลงบนผ้าขนหนูที่ซื้อมาได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกของจังหวัดเอฮิเมะโดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ผ้าขนหนูอีกด้วย

  นำท่านชม “วัดโคซันจิ” ถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชโคซันจิ โคโซ เพื่อระลึกถึงมารดาที่ได้เสียชีวิตไป วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ใช้เวลาร่วม 30 ปีในการก่อสร้างจึงสำเร็จ ให้ท่านได้เดินชม “MIRAISHIN NO OKA” ซึ่งสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขา ที่ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากที่อื่น และการใช้หินอ่อนที่ใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้สั่งมาจากประเทศอิตาลีทั้งหมด

  Cr: MIRAISHIN NO OKA

  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคุราชิกิ” เมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ ภายในเมืองยังคงอนุรักษ์เมืองเก่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดสองริมฝั่งมีต้นหลิวขึ้นเรียงราย ซึ่งนอกเขตเมืองเก่าก็เหมือนเมืองทั่วๆ ไปมีตึกสูง ห้างร้านที่ทันสมัย

  นำท่านชมโกดังเก่าที่เรียงรายกันอยู่ที่ริมแม่น้ำทามะกาวา เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นจำนวนมากในสมัยเอโดะ และเมจิ บริเวณนี้ถูกกำหนดเป็นเขตรักษาสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญของชาติ เป็นทิวทัศน์ที่มี สะพานหินตรงแม่น้ำชิราคะเบะ หลังคาสีแดงและกำแพงสีขาวอาคารชิราคาเบะโดโซกังนั้นเคยถูกใช้เป็นที่ผลิตสุรา หรือโชยุ ปัจจุบันถูกนำมาฟื้นฟูทำเป็นร้านกาแฟแกลอรี่มากมาย เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นให้บรรยากาศที่มีเสน่ห์ไปอีกแบบ

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “Kurashiki Ivy Square” เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ที่ปรับปรุงขึ้นจากโรงงานปั่นด้ายสิ่งทอเก่าที่สร้างเมื่อปี 1889 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษารูปลักษณ์และบรรยากาศของอาคารให้คงสภาพเดิมมากที่สุด ในปี 2007 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “มรดกทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่” ของญี่ปุ่น และในปี 2017 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “มรดกแห่งญี่ปุ่น” อีกทั้งภายในอาคารคอมเพล็กซ์ยังมีร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า และสถานที่อื่น ๆ เป็นอาคารที่ทรงคุณค่า ท่านสามารถสัมผัสประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้ตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัด “โอคายาม่า” จังหวัดที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกสุดของภูมิภาคชูโกกุ เชื่อมต่อเกาะฮอนชู และเกาะชิโกกุ เปรียบเสมือนประตูด่านแรก หรือชุมทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาค ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำทาคาฮาชิและทะเลเซโตะ จังหวัดโอคายาม่ายังคงเป็นต้นกำเนิดของโมโมทาโร่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จังหวัดโอคายาม่ายังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นต้นกำเนิดนิทานเรื่อง “โมโมทาโร่” และมีอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปปั้นโมโมทาโร่ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟโอคายาม่าอีกด้วย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก OKAYAMA GRANVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

  31 มีนาคม 2566

  นำท่านเยี่ยมชม “ปราสาทฮิเมจิ” เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน พ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น โดยอีก 2 แห่งคือ ปราสาทมัทสึโมโตะ และปราสาทคุมาโมะโตะ และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบันปราสาทฮิเมย์จิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก

  นำท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนื้อที่ทั้งหมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทสำคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชั้นนำหลายบริษัทอีกด้วย

  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจที่ “ชินไซบาชิ” เมืองที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ข้าวของเครื่องใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ , COMPUTER, NOTEBOOK, GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%) ที่มีของหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ และนอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าหรูมีชื่อของประเทศญี่ปุ่น หลังรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KANSAI STARGATE หรือเทียบเท่า

  1 เมษายน 2566

  นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติคันไซ” ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวโอซาก้า ห่างจากฝั่งทะเล 3,750 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะที่มนุษย์สร้างโดยการถมทะเลขึ้นในอ่าวโอซาก้านอกชายฝั่งเมืองเซ็นนังและเมืองอิซุมิซาโนะ จากนั้นเหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 623 และเดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

  kansai airport

  ราคาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL NATURE IN SHIKOKU สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ชิโกกุให้เต็มปอด 7 วัน 5 คืน

  เงื่อนไขการจองโปรแกรมทัวร์

  อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 – 2,000,000 บาท
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าตรวจ RT-PCR (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

  (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยว

  เที่ยวญี่ปุ่น

  ติดต่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

  Chill Chill Japan LINE Official

  สถานที่เที่ยว

  | Feature

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515