Cr: Wei-Te Wong

ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น สำหรับการโดยสารรถไฟ JR นั้น คือ กระดาษใบเล็ก ๆ ที่เราจะได้มาเมื่อทำการซื้อตั๋วรถไฟจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติตามสถานีรถไฟ มีหลายสีสันแตกต่างกันไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ คือ

Joshaken หรือตั๋วโดยสารรถไฟมาตรฐาน

Cr: www.jreast.co.jp

เป็นประเภทตั๋วโดยสารมาตรฐานสำหรับการเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลนัก เช่น จากโตเกียวสู่เซนได สำหรับโดยสารรถไฟขบวนทั่วไปไม่ใช่รถไฟด่วนพิเศษ ซึ่งจะไม่มีการระบุที่นั่งหรือขบวนรถไฟ เนื่องจากสามารถโดยสารได้หลายขบวน ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเราในการศึกษาหาขบวนรถไฟที่สามารถโดยสารได้ด้วยตัวเอง จะมีการระบุวันเดินทาง (วันที่ออกตั๋ว) และจำนวนวันที่สามารถใช้ตั๋วได้ แต่จะมีไม่มีกำหนดเวลาเดินทาง

  ➀ สถานีต้นทาง
  ➁ วันเดินทาง
  ➂ จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
  ➃ สถานีปลายทาง
  ➄ ค่าโดยสาร

Super (Limited) Express Reserved Seat หรือตั๋วโดยสารรถไฟด่วนพิเศษแบบระบุตู้รถไฟและเลขที่นั่ง

Cr: www.jreast.co.jp

เป็นตั๋วโดยสารสำหรับการโดยสารรถไฟด่วนพิเศษที่สามารถจองที่นั่งได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลที่ควรมีการจองที่นั่งเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีที่นั่งในขบวนรถไฟนั้น ๆ ไม่ต้องยืนเมื่อยหรือเสี่ยงว่าที่นั่งจะมีมั้ยนะ ซึ่งตั๋วโดยสารประเภทนี้จะมีการระบุโดยละเอียด ทั้งชื่อขบวนรถไฟ หมายเลขตู้รถไฟ และหมายเลขที่นั่ง เราสามารถทำการจองได้ล่วงหน้าฟรีถ้าซื้อ JR Pass หรือเสียเงินค่าจองเพิ่มจากค่าโดยสารเพื่อซื้อความสะดวกสบายก็ได้

  ➀ สถานีต้นทาง
  ➁ วันเดินทาง
  ➂ เวลาเดินทาง
  ➃ ค่าโดยสาร
  ➄ สถานีปลายทาง
  ➅ ที่นั่งปลอดบุหรี่
  ➆ ชื่อขบวนรถไฟ
  ➇ หมายเลขตู้รถไฟ
  ➈ หมายเลขที่นั่ง

Super (Limited) Express Unreserved Seat Ticket หรือตั๋วโดยสารรถไฟด่วนพิเศษแบบระบุตู้รถไฟแต่ไม่ระบุเลขที่นั่ง

Cr: www.jreast.co.jp

สำหรับตั๋วโดยสารประเภทนี้ก็จะคล้ายคลึงกับแบบที่สอง แต่ต่างกันตรงที่ตั๋วประเภทนี้จะไม่ระบุหมายเลขที่นั่ง แต่จะระบุเพียงชื่อขบวนรถไฟที่สามารถโดยสารได้เท่านั้น โดยเราขึ้นไปได้เลย ขึ้นก่อนได้นั่งก่อน ถ้าเราขึ้นจากสถานีต้นทางก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นั่ง หรือนั่งที่นั่งที่ว่างอยู่ได้ แต่เมื่อมีผู้ที่จองที่นั่งขึ้นมา เราต้องลุกให้นะ ถ้าไม่มีสัมภาระก็ไม่ลำบากเท่าไร แต่ถ้าถือ JR Pass อยู่แล้วสามารถจองที่นั่งได้น้า

  ➀ สถานีต้นทาง
  ➁ วันเดินทาง
  ➂ สถานีปลายทาง
  ➃ ค่าโดยสาร
  ➄ ชื่อขบวนรถไฟ

Super (Limited) Express Non-Reserved Seat Ticket หรือตั๋วโดยสารรถไฟด่วนพิเศษสำหรับตู้รถไฟที่ไม่มีการจองที่นั่ง

Cr: www.jreast.co.jp

ตั๋วโดยสารสำหรับโดยสารรถไฟด่วนพิเศษที่ไม่ต้องจองที่นั่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองในราคาประหยัดเนื่องจากไม่ต้องเสียเงินค่าจองที่นั่ง เสียแค่ค่าโดยสารเท่านั้น แต่ก็อาจจะเสี่ยงไม่มีที่นั่งได้นะ นอกจากจะขึ้นจากสถานีต้นทาง มีสัมภาระเยอะอาจจะไม่ค่อยเหมาะ

  ➀ สถานีต้นทาง
  ➁ วันเดินทางและจำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
  ➂ สถานีปลายทาง
  ➃ ค่าโดยสาร

Short Distance Ticket หรือตั๋วโดยสารสำหรับการเดินทางระยะสั้น

Cr: www.jreast.co.jp

เป็นประเภทตั๋วโดยสารสำหรับการเดินทางระยะสั้นภายในเมือง ไม่จำเป็นต้องมีการจองที่นั่ง ยืนได้ไม่มีเมื่อย เพียงแต่ต้องขึ้นโดยสารขบวนรถไฟให้ถูกขบวนนะ

  ➀ สถานีต้นทาง
  ➁ ค่าโดยสาร

สำหรับใครที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ทางลิงก์นี้

floating-restaurant-1

วิธีอ่านตั๋วรถไฟญี่ปุ่น

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ทางการ