ข้อมูลพิเศษ

Tochigi Minami-Tohoku

เที่ยวโทชิงิ (Tochigi) / มินามิโทโฮคุ (South Tohoku) ด้วยตัวเอง

สนุกกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ทุกฤดูกาล ทั้งชมซากุระ ตามล่าใบไม้เปลี่ยนสี เล่นสนุกกับหิมะสีขาว รวมถึงออนเซ็นผ่อนคลาย

โทชิงิ ฟุกุชิมะ มิยางิ และยามากาตะ 4 จังหวัดนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของโตเกียว โดยการนั่งชินคันเซ็นใช้เวลาเพียง 1-3 ชั่วโมง ก็สามารถเดินทางถึงใจกลางเมืองของแต่ละจังหวัดได้อย่างสะดวกสบาย และยังมีสถานที่ท่องเท่ี่ยวได้ทุกฤดูกาล ที่มีครบทั้งซากุระ ใบไม้เปลี่ยนสี หิมะ ออนเซ็น และอื่นๆ ที่ชาวไทยให้ความนิยมและอยากทดลองสัมผัสเมื่อมาเที่ยวญี่ปุ่น

โทชิงิ (Tochigi) / มินามิโทโฮคุ (South Tohoku) คือ

Tochigi-MinamiTohoku-map

โทชิงิ/มินามิโทโฮคุครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ โทชิงิ ฟุกุชิมะ มิยางิ และยามากาตะ ซึ่งจังหวัดโทชิงิอยู่ในภูมิภาคคันโตเช่นเดียวกับโตเกียว ส่วนฟุกุชิมะ มิยางิ และยามากาตะตั้งอยู่ในตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ จึงเรียก 3 จังหวัดนี้ว่าบริเวณมินามิโทโฮคุ ซึ่งแปลว่าโทโฮคุตอนใต้

4 จังหวัดนี้มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว นอกจากกินซังออนเซ็นในยามากาตะแล้ว แต่ละจังหวัดก็ยังมีแหล่งออนเซ็นมากมาย เมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระก็จะผลิบานแต่เนื่องจากหลายพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโตเกียว จึงมีโอกาสจะได้ชมซากุระช้ากว่าโตเกียว ซึ่งตรงกับช่วงสงกรานต์พอดี บางช่วงเวลายังสามารถชมหิมะพร้อมซากุระได้ในบางพื้นที่ อีกทั้งฤดูใบไม้ร่วงในภูมิภาคนี้ยังมีใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามอีกด้วย

สามารถเดินทางจากโตเกียวเข้าถึงใจกลางแต่ละจังหวัดได้ด้วยชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษได้ในเวลาอันสั้นอย่างสะดวกสบาย 

ไฮไลท์การท่องเที่ยว

บทความแต่ละจังหวัด

Model Route พาเที่ยวโทชิงิ (Tochigi) / มินามิโทโฮคุ (South Tohoku) ประหยัด คุ้มสุดใจ

พาสเดินทางในโทชิงิ (Tochigi) / มินามิโทโฮคุ (South Tohoku) ประหยัด คุ้มสุดใจ