ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER FUN IN SPRING 6 วัน 4 คืน ฤดูซากุระบาน สนุกทั้งวันที่ชิสึโอกะจนถึงโตเกียว

28/12/2022 (อัพเดทเมื่อ 08/05/2024)
ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER FUN IN SPRING 6 วัน 4 คืน
[NUMAZU – ATAMI - KAWAGUCHKO - TOKYO]
เดินทางวันที่ 22-27 มีนาคม 2566 และวันที่ 24-29 มีนาคม 2566
โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ JL
ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER FUN IN SPRING 6 วัน 4 คืน

สถานทีท่องเที่ยวไฮไลท์

 • “ซูเซ็นจิออนเซ็น” เมืองแห่งประวัติศาสตร์เก่าแก่ จนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต”
 • นั่ง “เคเบิลคาร์” สู่จุดชมวิว “ยอดเขาจุคโคคุ” มองเห็น ภูเขาไฟฟูจิ ได้อย่างสวยงาม
 • ชมวิวแบบ 360 องศา “เอโนะชิมะซีแคนเดิล” ประภาคารหอชมวิวสีขาวที่เป็นเหมือนเทียนตั้งกลางทะเล
 • พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
 • ตารางการท่องเที่ยว

  วันที่ รายการ อาหาร ที่พัก
  วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738
  วันที่สอง ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) – จังหวัดชิสึโอกะ – เมืองนุมะสึ- ศาลเจ้ามิชิมะ ไทฉะ – พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก- ชูเซ็นจิออนเซ็น – สวนป่าไผ่ – จุดขอพรความรัก – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น – ? ? SHIZUOKA ATAMI SEASIDE
  วันที่สาม อะตามิ – นั่งรถเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวจุคโคคุ – เก็บสตรอรเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งโกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น ? ? ? KAWAGUCHIKO RESORT
  วันที่สี่ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – คามาคุระ – เกาะเอโนะชิมะ – นมัสการศาลเจ้าเอโนะชิมะ – จุดชมวิวเอโนะชิมะซีแคนเดิล – มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งในย่านชินจูกุ – พิเศษบริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ไม่อั้น ? ? ? TOKYO DOME
  วันที่ห้า โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” ? – – TOKYO DOME
  วันที่หก โตเกียว – สวนจิโดริงะฟฺจิ – นาริตะ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ – ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL707 ? – –

  กำหนดการท่องเที่ยว

  วันแรก

  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที จากนั้นออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

  ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่สอง

  เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

  นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ชิสึโอกะ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเอง

  นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ามิชิมะ ไทฉะ” ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,200 ปี ศาลเจ้ามิชิมะ ไทฉะนั้นมีชื่อเสียงเป็นอิจิโนะมิยะ หรือเป็นศาลเจ้าอันดับสูงสุดประจำภูมิภาคแห่งพื้นที่อิซึ เป็นที่ประทับของทวยเทพ 2 องค์ ได้แก่ โอยามัทสึมิ โนะ มิโคโตะ และ สึมิฮายาเอะ โคโตะชิโรนูชิ โนะคามิซึ่งเรียกรวมกันว่ามิชิมะโนะโอคามิ ในส่วนของศาลาของศาลเจ้าที่สวยงามแห่งนี้ ได้รับการบูรณะในปี1866โดยใช้ไม้เซลโควาที่มีพื้นผิวละเอียด แม้จะมีการซ่อมแซมเป็นบางส่วน เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว อาคารต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในลักษณะเดิมเป็นเวลาร่วม 150 ปีมาแล้ว อาคาร 3 หลังชาเด็น (โถงหลัก) เฮเด็น (โถงบูชา) และไฮเด็น (โถงสักการะ) ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันโดยมีชาเด็นเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ความสูงกว่า 16 เมตร ส่วนต่างๆ ของอาคารได้รับการตกแต่งอย่างเชี่ยวชาญ และปกคลุมด้วยงานแกะสลักที่ละเอียดสวยงามทั้งหมด ศาลาต่างๆ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญโดยรัฐบาล ในแง่คุณค่าทาง วัฒนธรรมและศิลปะ

  นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก” ตั้งอยู่ในท่าเรือนุมะสึ หันหน้าเข้าสู่อ่าวซุรุงะ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลลึกแห่งแรกของญี่ปุ่น ซึ่งรวบรวมการจัดแสดงปลาทะเลน้ำลึกและสัตว์น้ำหายากหน้าตาไม่ธรรมดาเอาไว้ ท่านสามารถชมสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่รวบรวมจากอ่าวซึรุงะ และจากทั่วทุกมุมโลกได้ที่นี่ มีสัตว์ใต้ทะเลลึกรูปร่างน่ากลัวมากมาย เช่น ตัวไอโซพอดยักษ์ซึ่งห่อหุ้มร่างกายไปด้วยเปลือกแข็ง หอยงวงช้าง ปลาคินเมไดเรืองแสงซึ่งใต้ตามีอวัยวะที่เรืองแสงได้ในที่มืด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการฟอสซิลและปลาโบราณซีลาแคนท์แช่แข็งทั้งตัวจัดแสดงด้วย สถานที่แห่งนี้จะนำคุณดำดิ่งสู่โลกที่คุณไม่รู้จัก และทำให้ได้เห็นถึงเสน่ห์ของความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

  นำท่านเดินทางสู่ “ซูเซ็นจิออนเซ็น” มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่บนภูเขา ใจกลางคาบสมุทรอิซุ จังหวัดชิซูโอกะ ออนเซ็นแห่งนี้ มีแม่น้ำคัตสึระ ใสบริสุทธิ์ไหลผ่าน ก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพงดงามน่ารื่นรมย์ จนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” แห่งอิซุ อีกทั้งเมืองแห่งนี้ตั้งชื่อตาม “วัดชูเซ็นจิ” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง

  นำท่านเยี่ยมชมวัดชูเซ็นจิ โดยปกติก่อนเข้าสักการะวัด หรือศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องล้างมือล้างปากก่อน และวัดแห่งนี้มีความพิเศษกว่าที่อื่นเพราะน้ำที่เราใช้ชำระล้างนั้นเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านดื่มด่ำไปกับธรรมชาติทั้งการเดินชมเมืองโดยเดินข้าม “สะพานแห่งความรัก” จุดขอพรให้สมหวังในความรัก ที่ตัดข้ามแม่น้ำคัตสึระ ซึ่งไหลผ่านกลางชูเซ็นจิองเซ็น เชื่อกันว่าหากท่านเดินข้ามสะพานและอธิษฐานขอพรในความรัก พรนั้นจะสมหวังดังใจ

  นอกจากนี้ยังมี “สวนป่าไผ่” ซึ่งเป็นสวนเล็ก ๆ ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินชมเมืองเก่า นอกจากนี้ยังมีที่พักเรียวกังแบบโบราณ ร้านค้า และร้านกาแฟ เป็นต้น

  นำท่านเดินทางสู่ “อะตามิ” เมืองอะตามิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโตเกียว อะตามิมีวิวทะเลสวยและยังขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเมืองออนเซ็นที่มีอาหารอร่อยมาก จึงนับว่าเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลยอดนิยม เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่พักเรียวกัง พิพิธภัณฑ์ และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ มากมาย

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ATAMI SEASIDE SPA & RESORT หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ให้ท่านได้เลือกสรรทั้งอาหารคาว หวาน กันอย่างจุใจ พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น

  วันที่สาม

  นำท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวจุคโคคุ โดย “เคเบิลคาร์” ที่มีดีไซน์แบบดั้งเดิม เพื่อยังคงกลิ่นอายของความคลาสสิกเอาไว้ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับ บรรยากาศโดยรวมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในจุดชมวิวแห่งนี้ ที่ไม่ได้เน้นความทันสมัยมากจนเกินไป “ยอดเขาจุคโคคุ” ตั้งอยู่ระหว่าง เมืองอาตามิ และ ตำบลคันนามิ เป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ที่สามารถมองเห็น ภูเขาไฟฟูจิ ได้อย่างสวยงาม และแตกต่างไปจากทุกที่ที่วาฬเคยไปมา ด้วยความสูงถึง 770 เมตร ทำให้ทิวทัศน์ที่ได้เห็นนั้น จะมีความเคลียร์มากเป็นพิเศษ โดยระหว่างภูเขาไฟฟูจิกับบริเวณที่เรายืน จะไม่มีอะไรมาบดบังให้เสียบรรยากาศได้เลย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้น และอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการปลูกที่พิถีพิถัน และตั้งใจดูแลด้วยวิธีธรรมชาติ และไม่มีการใช้สารเคมีจึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและกรอบหวานหอม รับประกันความอร่อยอย่างแน่นอน

  11 Gotemba - pixta_48092433_M

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” (ใช้ระยะยเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) มีพื้นที่ 194.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิ และสามารถเดินทางสู่มหานครโตเกียวสะดวกโดยใช้บริการทางรถไฟและรถยนต์ได้ด้วย

  อิสระช้อปปิ้ง “โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งแบรนด์ของญี่ปุ่นและต่างชาติ

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า พร้อมนำท่านรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น

  วันที่สี่

  นำท่านเดินทางสู่ “เกาะเอโนะชิมะ” นั้นเป็นเกาะที่ลอยอยู่กลางทะเลอยู่ในเขตโชนันของจังหวัดคานากาว่า เป็นสถานที่ที่แหล่งท่องเที่ยวมากมายมารวมตัวกันอยู่ ทั้งทิวทัศน์อันงดงาม ศาลเจ้า ประภาคาร ถ้ำและอื่นๆ อีกทั้งเมนูอาหารทะเลยังเป็นของอร่อยชื่อดังของที่นี่ นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ก็คือ “ศาลเจ้าเอโนะชิมะ” เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความงดงามตามแบบฉบับโบราณ อาคารที่ถูกสร้างเป็นศาลเจ้าจะมีโทนสีขาวดำเป็นเอกลักษณ์ บริเวณรอบๆ ศาลเจ้า ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีธรรมชาติล้อมรอบที่สวยงาม มีความสงบร่มรื่นมาก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวแบบ 360 องศา “เอโนะชิมะซีแคนเดิล” ประภาคารหอชมวิวสีขาวที่เป็นเหมือนเทียนตั้งอยู่กลางทะเล สร้างขึ้นในปี 2002 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีก่อตั้ง เอโนะชิมะ อิเล็กทริก เรลเวย์ ปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงของเอโนะชิมะ ท่านสามารถเห็นวิวได้ไกลมาก ทั้งโยโกฮาม่าและโตเกียว ด้วยความสูงกว่า 100 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากสภาพอากาศอำนวยจะเห็นภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย

  นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย อิสระช้อปปิ้งใน “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “Rokkasen” บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศกรีม และนำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO DOME HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า

  เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น ย่านอิเคะบุคุโระ ย่านชินจูกุ ย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด

  “ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลิน กับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโระ ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ร้านนาฬิกา ร้านเครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

  “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า

  “ย่านชิบุย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น แหล่งธุรกิจ และบันเทิง จุดเด่นของชิบุย่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ที่มีคนเดินข้ามไปมากันคึกคัก ใครได้ผ่านมาต้องลองเดินผ่านแยกนี้ดูซักครั้งในชีวิต ย่านนี้มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญี่ปุ่นต่างวิ่งตามย่านนี้ มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิ้งที่มีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชั้นละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักดี เพราะมีตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตั้งไม่ไกลกันมากนัก ห้างที่นักช้อปปิ้งรู้จักกันดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตั้งแต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย

  “ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตสำหรับการช้อปปิ้งและกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย ร้านค้าเก๋ ๆ ร้านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่น่านั่งเยอะมาก ย่านกินซ่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ดินราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้ พื้นที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านเยน จึงทำให้ร้านค้าร้านอาหารแถวนี้ราคาแพงสุด ๆ กาแฟราคาแก้วละ 900 เยนก็สามารถหาได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางสุดหรู และสินค้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำมารวมอยู่ย่านนี้

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO DOME HOTEL

  ทัวร์เสริม เลือกซื้อทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้

  หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง

 • ทัวร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทุกประเภท ดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนดวันทำการเป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนั้น ๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลักไม่มีมัคคุเทศก์ภาษาไทย โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม
 • ทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสัมผัสการนั่งรถไฟแบบท้องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้คำอธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ(ไม่รวมในค่าบริการ) มีบริการส่งถึงหน้าสวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนั่งรถไฟโมโนเรลไปยังดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวของท่านเอง โดยค่ารถไฟชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟได้โดยตัวท่านเอง
 • Cr: https://www.tokyodisneyresort.jp

  วันที่หก

  พบกับสวนชมซากุระยอดฮิตใจกลางกรุงโตเกียว “สวนจิโดงุริ ฟูจิ” สวนที่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ ด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีคูน้ำที่ทอดตัวตามแนวโค้งคล้ายกับนกหัวโต ซึ่งในภาษาญี่ปุ่น จะเรียกว่า “จิโดริ” และยังมีต้นซากุระที่มีความยาวถึง 700 เมตร ทำให้ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิ จะเกิดเป็นอุโมงค์ต้นซากุระ ที่คนมักมาถ่ายรูปทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

  เที่ยวชิบะ

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวโตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ(ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707 จากนั้นเดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

  ราคาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น SUPER FUN IN SPRING 6 วัน 4 คืน

  ทัวร์ญี่ปุ่น

  เงื่อนไขการจองโปรแกรมทัวร์

  อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 – 2,000,000 บาท
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าตรวจ RT-PCR (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

  (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยว

  เที่ยวญี่ปุ่น

  ติดต่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

  Chill Chill Japan LINE Official

  สถานที่เที่ยว

  | Feature

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515