ชาญี่ปุ่นชนิดต่างๆ สาเก ซอฟท์ดริ้งก์

Drinks

เครื่องดื่ม

ชาญี่ปุ่นชนิดต่างๆ สาเก ซอฟท์ดริ้งก์

ชาเขียวญี่ปุ่นมีกี่ชนิด ชาเขียวกับมัทฉะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร สาเกญี่ปุ่นมีแบบไหนบ้าง รวบรวมสารพัดเครื่องดื่มน่ารู้จักที่ควรลองเมื่อได้ไปญี่ปุ่น

เครื่องดื่ม

| Information

เรียนรู้เครื่องดื่ม สัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองที่ไม่เคยมาก่อน