แลกบัตรและจองที่นั่ง JR Pass ยังไง ? บทความนี้มีคำตอบ

18/04/2016 (อัพเดทเมื่อ 12/10/2020)
Japan Rail Pass คือ ตั๋วสำหรับการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ ในราคาประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งจะจำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น และบทความนี้เราจะอธิบายให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจว่า JR Pass คืออะไรหรือคุ้มมั้ยที่จะซื้อ พร้อมวิธีการซื้อตั้งแต่ที่ประเทศไทยจนขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่น !

รู้จักกับ JR Pass

JR Pass Cr: Marc Smith

Japan Rail Pass คือ ตั๋วสำหรับการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ ในราคาประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งเป็นบริการที่เกิดจากการร่วมมือกันของกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่นทั้ง 6 บริษัท โดยอาจมีเงื่อนไขในการใช้บางอย่างที่ผู้เดินทางอย่างเราต้องศึกษาให้ดี

ประเภทและราคาของ Japan Rail Pass

JR Pass Cr: fletcherjcm

JR Pass แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ Pass สำหรับเดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่นและ Pass สำหรับเดินทางเฉพาะภูมิภาคในญี่ปุ่น

ในวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จัก Japan Rail Pass สำหรับเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทั่วประเทศญี่ปุ่นแบบไม่จำกัดเที่ยว จะไปที่ไหนก็ได้ในประเทศ เพียงแค่ที่นั่นมีสายรถไฟที่ให้บริการโดยบริษัทรถไฟญี่ปุ่นทั้ง 6 เดินรถผ่าน ซึ่ง JR Pass ประเภทนี้เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ต้องซื้อจากนอกประเทศ

JR Pass แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ตั๋วสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และ ตั๋วสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา มีให้เลือกตามระยะเวลาที่ต้องการเดินทาง เป็นแบบ 7 วัน, 14 วัน และ 21 วัน

JR Pass Cr: www.japanrailpass.net

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2015 และราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามอัตราแลกเปลี่ยน

ครอบคลุมทั้งรถบัสและเรือ

นอกเหนือไปจากการเดินทางโดยรถไฟแล้ว JR Pass นี้ยังครอบคลุมการเดินทางโดยรถบัสและเรือเฟอร์รี่ที่อยู่ภายใต้การดูแลในเครือ JR อีกด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่ามีรถบัสสายและเรือประเภทใดให้บริการ

JR Pass Cr: hans-johnson

หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องตรวจสอบสายรถไฟ รถบัส และเรือที่สามารถใช้ JR Pass ให้ดีก่อนใช้บริการ

JR Pass

ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน JR Pass

ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบสายรถไฟ รถบัส และเรือที่สามารถใช้ JR Pass เพื่อใช้บริการได้ที่นี่

ขอบเขตการใช้รถไฟ JR

รถไฟ JR ส่วนใหญ่จะเป็นที่นั่งชั้นธรรมดา แต่สำหรับรถไฟที่เดินรถระยะไกลจะมีที่นั่งชั้นกรีนคาร์ไว้บริการ ซึ่งผู้ที่ซื้อ Pass สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์จะสามารถโดยสารได้ทั้ง 2 แบบ แต่ตั๋วสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดาสามารถโดยสารได้แค่รถไฟที่มีที่นั่งชั้นธรรมดาเท่านั้น

และนี่คือตารางที่สามารถชี้แจงได้ว่า JR Pass สามารถใช้เดินทางโดยรถไฟขบวนใดได้บ้าง และรถไฟขบวนใดที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าหากโดยสารในห้องโดยสารที่ตรงตามประเภทของตั๋วที่ซื้อ ก็จะไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

JR Pass Cr: www.japanrailpass.net

หมายเหตุ : ● สามารถใช้ JR Pass ได้ และ ★ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วิธีการซื้อ แลก และจอง JR Rail Pass

JR Pass Cr: Antonio Tajuelo

Step 1 : ซื้อ

 • เลือก Pass ที่ต้องการ จากระยะเวลาและสถานที่ที่ต้องการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
 • ค้นหาตัวแทนจำหน่าย JR Rail Pass อย่างเป็นทางการ จากนั้นเปรียบเทียบราคาและตัดสินใจ
 • แสดงพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุในการซื้อ
 • รับ Exchange Order หรือ ตั๋วชั่วคราว เพื่อนำไปแลกเป็น JR Pass เมื่อเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น

สนใจซื้อ JR Pass Online ได้เลย

สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนจำหน่ายได้ที่นี่ > Japan Rail Pass <

Step 2 : แลก

นักท่องเที่ยวจะได้รับ Exchange Order (ตั๋วชั่วคราว) จากตัวแทนจำหน่าย ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะนำไปแลกเป็น JR Pass ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

การแลก JR Pass

JR Pass

 • แสดง Exchange Order พร้อมพาสปอร์ตที่มีสติกเกอร์และตราประทับการพำนักระยะสั้น
 • ระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ JR Pass ซึ่งต้องไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่ได้รับ JR Pass ตัวจริง
 • ได้รับ JR Pass ที่ระบุชื่อผู้ใช้ สัญชาติ หมายเลขพาสปอร์ต ราคาบัตร วันที่ออกบัตร ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตร วันเริ่มใช้และวันสิ้นสุด

สามารถตรวจสอบสถานที่แลก JR Pass ได้ที่นี่ > Japan Rail Pass <

Step 3 : จอง

ผู้ใช้สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับขบวนรถไฟที่เปิดให้บริการจองอย่างรถไฟด่วนพิเศษบางขบวนหรือชินคันเซ็นได้ โดยจะต้องเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ต้นทางและปลายทางมาล่วงหน้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

JR Pass Cr: PYONKO OMEYAMA

คุณสมบัติผู้ใช้

1. เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้วีซ่า “การพำนักระยะสั้น 15 หรือ 90 วัน” มีตราประทับและติดสติกเกอร์จากเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตเท่านั้น

2. ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งพักอาศัยในต่างประเทศ โดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้

 • กรณีถือสิทธิพำนักวาถรในประเทศนั้น ๆ
 • กรณีสมรสกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศ

เงื่อนไขการใช้

1. ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้เท่านั้น

2. ครั้งแรกที่เริ่มใช้ Pass ต้องเดินผ่านช่องที่มีเจ้าหน้าที่เท่านั้นเพื่อรับตราประทับ และเมื่อเดินผ่านช่องตรวจตั๋วจะต้องแสดง JR Pass ให้เจ้าหน้าที่เห็นอายุการใช้งาน

3. พกพาสปอร์ตติดตัวเสมอเมื่อต้องเดินทาง

4. สามารถจองที่นั่งได้ล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์จองตั๋วที่สถานีบริษัทรถไฟญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นรถไฟประเภท Liner และบางขบวนอาจไม่มีระบบจองที่นั่ง) กรณีที่ต้องการใช้ห้องเดี่ยว รถนอน หรือบริการพิเศษเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเขตของ Pass ที่ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง

5. ไม่สามารถเปลี่ยน JR Pass เป็น Pass ประเภทอื่น หรือเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานได้

6.กรณี Pass หาย ทางบริษัทจะไม่ออก Pass ใหม่ให้ในทุกกรณี

7. สามารถขอคืนเงินได้ก่อนเริ่มใช้ Pass เท่านั้น โดยจะหัก 10% จากจำนวนเต็มเป็นค่าธรรมเนียม

8. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณียกเลิกการเดินรถไฟ ความล่าช้า หรือเหตุผลอื่น ๆ

9. หากทำผิดกฎหมายประเทศญี่ปุ่นหรือข้อบังคับใดของทางบริษัทจะต้องจ่ายค่าเดินทางย้อนหลังทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็น 2 เท่า

สนใจซื้อ JR Pass Online ได้เลย

ข้อสรุป

JR Pass นั้นอาจไม่ได้คุ้มค่ากับทุกแพลนการเดินทาง เพราะเจ้าสิ่งนี้นั้นเหมาะกับผู้ที่มีเวลาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ และต้องการเที่ยวหลายจังหวัดจึงต้องเดินทางข้ามภูมิภาค

เพราะฉะนั้นจึงอยากให้เพื่อน ๆ เริ่มจากการวางแผนการเดินทางว่าอยากจะไปที่ไหนบ้าง เพราะรถไฟ JR อาจไม่ได้ครอบคลุมทุกที่ แต่ถ้าคำนวณดูแล้วพบว่าเส้นทางที่จะไปมีขบวนรถไฟเครือ JR วิ่งผ่าน ก็ตัดสินใจซื้อได้เลยแบบไม่ต้องลังเล

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมรูปภาพประกอบบทความในขนาดที่ชัดเจนและใหญ่ขึ้นได้ที่เว็บไซต์ทางการได้ที่นี่ > Japan Rail Pass <

Mytarn

Blogger : Mytarn

เราเองก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่หลงใหลในประเทศญี่ปุ่น ?? และรู้สึกเหมือนกับหลาย ๆ คนที่ไม่เคยเบื่อการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศแห่งนี้ สิ่งที่ชอบที่สุดคงจะเป็นขนม เบียร์ และการช้อปปิ้ง อิ้ง อิ้ง อิ้ง~ ???

179 Posts

สถานที่เที่ยว

| Feature

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-5285-8088

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  03-5789-2449

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  06-6262-9226-7

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  092-686-8775

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ของเราผ่านทาง นโยบายความเป็นส่วนตัว