ทริบโทโฮคุ เที่ยวเต็มอิ่มฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน Tohoku 5 – 10 Oct 2022

01/09/2022 (อัพเดทเมื่อ 20/10/2022)
ทริบโทโฮคุ เที่ยวเต็มอิ่มฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน Tohoku ระหว่าง 5 - 10 oct 2022 (Hitachi Park - Goshikinuma - Ginzen Onsen - Sendai - Tono Hetsuri - Ouchijuku - Tokyo - Shinjuku ) เดินทางระหว่างวันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2565
(Hitachi Park – Goshikinuma – Ginzen Onsen – Sendai – Tono Hetsuri – Ouchijuku – Tokyo – Shinjuku ) เที่ยวภูมิภาคTohoku จำนวน 6 วัน 4 คืน เดินทางระหว่างวันที่ 5 – 10 ตุลาคม 2565

สถานที่ไฮไลท์

 • สวนฮิตาชิ สวนริมทะเลขนาดใหญ่มีชื่อเสียงที่มีทุ่งดอกไม้หลากหลายชนิด
 • สวนแอ๊ปเปิ้ล สามารถเก็บผลแอ๊ปเปิ้ลสีแดงสดจากต้นอย่างสนุกสนาน
 • ทะเลสาบโกชิคินุมะ แร่ธาตุในดินต่างๆ ทำให้สีของน้ำสะท้อนแสงหลากหลายสี ได้ชื่อว่าบึงน้ำห้าสี
 • Ginzan Onsen เมืองแห่งน้ำพุร้อนและห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ
 • ปราสาทสึรุกะ ปราสาทนกกระเรียน
 • หมู่บ้านโออุจิ จูคุ เป็นหมู่บ้านโบราณระยะทาง 500 เมตร ที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ
 • ตารางการท่องเที่ยว

  รายการท่องเที่ยว

  5 ตุลาคม 2565

  นัดรวมตัวนักท่องเที่ยว ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางด้วยสายการบินแห่งชายการบินไทย เที่ยวบิน TG 642

  6 ตุลาคม 2565

  (นาริตะ – สวนฮาชิตะ – สวนผลไม้ )

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปยัง สวนฮิตาชิ Hitachi Park ซึ่งเป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่มีชื่อเสียงที่มีทุ่งดอกไม้ อยู่ห่างจากมหานครโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 130 กิโลเมตร ซึ่งที่นี้มีดอกไม้หลากหลายชนิด ต่างสายพันธุ์ที่จะสลับกันผลิบาน นำท่านชมทุ่งดอก Kochia สีแดงที่กว้างสุดลูกหูลูกตา จากนั้นแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบพื้นบ้านอาหารทะเลสดจากทะเล

  จากนั้นนำนักท่องเที่ยวสวนแอ๊ปเปิ้ล ที่ท่านจะสามารถเก็บผลแอ๊ปเปิ้ลสีแดงสดอย่างสนุกสนาน รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลอีกด้วย จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ แล้วเข้าพักโรงแรม Shousuke No Yado Takinoyu หรือเทียบเท่า

  7 ตุลาคม 2565

  ( Goshikinuma – Ginzan Onsen – Sendai )

  นำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ Goshikinuma ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi บริเวณนี้มีทั้งทะเลสาบ บึงน้อยใหญ่ ร่วมไปถึงบ่อน้ำพุร้อนอีกหลายแห่ง ที่เกิดจากระเบิดของภูเขาไฟ Bandai ในอดีต และแร่ธาตุในดินต่างๆ ทำให้สีของน้ำสะท้อนกับแสงแดดดูมีหลากหลายสีสัน คนญี่ปุ่นจึงเรียกที่นี่ว่า Goshikinuma แปลว่า บึงน้ำห้าสี

  เดินทางสู่เมืองยามากาตะ ซึ่งเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน Ginzan Onsen อันเงียบสงบในภูเขา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่า ด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซ็นได เมืองหลวงของจังหวัดมิยางิ เป็นเมืองที่มีความเจริญและขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ อีกทั้งเมืองเซ็นไดเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า City of Tree เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่ง ทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ทำให้มีจุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามอยู่ภายในเมืองหลายแห่ง ย่าน Ichibancho ระหว่างนี้ให้อิสระกับนักท่องเที่ยวในการเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง จากนั้นทำท่านเข้ารับประทานอาหารค่ำและเข้าพักที่โรงแรม Sendai Royal Park Hotel หรือเทียบเท่า

  8 ตุลาคม 2565

  (Tsuruga Castle – Tono Hetsuri – OuchiJuku Village)

  นำท่านเดินทางไปยังปราสาทสึรุกะ Tsuruga Castle ที่แปลว่าปราสาทนกกระเรียน ตั้งอยู่ที่เมืองไอสุวากามัตสึ ของจังหวัดฟุคุชิมะ ซึ่งตัวปราสาทสึรุกะนั้น ตกแต่งด้วยสีขาวสะอาดและคงความเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่เอาไว้

  นำท่านเดินทางสู่ Tono Hetsuri หน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะ ที่ถูกกัดเซาะจนสึกกร่อนเป็นเวลานานถึงล้านปี ได้กลายเป็นรูปร่างวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี มีสะพานแขวนให้เดินไปยังฝั่งตรงข้าม

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปหมู่บ้านโออุจิ จูคุ Ouchi – Juku เป็นหมู่บ้านโบราณระยะทาง 500 เมตร ที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ โดยมีลักษณะอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านมีการมุงด้วยหญ้าคาหนาและการบูรณะให้เป็นร้านขายของที่ระลึกและของฝากมากมาย จากนั้นนำนักท่องเที่ยวเข้าที่พักและรับประทานอาหารที่โรงแรม Ashinomaki Ookawaso หรือเทียบเท่า

  9 ตุลาคม 2565

  ( Kawagoe – ย่านชินจุกุ )

  นำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่หมู่บ้าน Kawagoe Little Edo ซึ่งยังคงรักษาความเป็นญี่ปุ่น ยุคเอโดะไว้ได้อย่างดี จนได้ขนานนามว่าเป็น Little Edo จุดเด่นของเมืองนี้คือ Time Bell Tower ซึ่งเป็นหอคอยนาฬิกา ที่สร้างมาแล้วกว่า 400 ปี ศาลเจ้าที่หอนาฬิหาได้รับความศรัทธาให้เข้าไปอธิฐาน เพื่อขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้คำอธิฐานเป็นจริง

  นำท่านเดินทางสู่ย่านชิจุกุ เป็นย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในมหานครโตเกียว ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui หรือจะเป็นร้านค้าหลากหลายแบรนด์รวมไปถึงร้านร้อยเยน จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ และเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเท่า

  10 ตุลาคม 2565

  หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว ให้อิสระท่านได้พักผ่อนหรือช็อปปิ้งในย่านชินจุกุ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้ออย่างจุใจ มีสินค้านานาชนิด พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 677

  ราคาทัวร์ ทริบโทโฮคุเที่ยวเต็มอิ่มฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน Tohoku 5 – 10 oct 2022

  เงื่อนไข

  มัดจำ

  เก็บค่ามัดจำ จำนวน 30,000 บาท ภายหลังจากการจอง 3 วัน และส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน โดยอัตรานี้รวมกับ – ค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และค่าค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม – น้ำดื่มวันละ 2 ขวดระหว่างทัวร์ – ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าญี่ปุ่น – ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมรถนำทัวร์ – ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท *ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

  ไม่รวม

  – ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล – ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR – ค่าวีซ่าญี่ปุ่น – ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น

  กรณียกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • ติดต่อสอบถามโปรแกรม

  IMAGE NAME HERE

  โปรชัวร์แผนทัวร์

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโบรชัวร์ มีรายละเอียดโรงแรม มื้ออาหาร และรายละเอียดเพิ่มเติม

  สนใจสอบถามเพิ่มเติม Chill Chill Japan LINE Official
  ALISA

  Blogger : ALISA

  มนุษย์ชอบกิน ชอบเที่ยว มีคติว่า ถ้าเที่ยวต้องเที่ยวให้สุด กับเรื่องกินก็เช่นกัน เรื่องอะไรที่คนอื่นไม่เคยทำ เราต้องได้ทำ เต็มที่กับทุกอย่าง ไปให้สุดแล้วหยุดที่หมดตัว แต่รวยประสบการณ์ รักการเรียนรู้ และสนใจญี่ปุ่นเป็นพิเศษ ชอบการพูดคุยกับชาวบ้าน หรือได้พบเจออะไรใหม่ๆ เสมอ

  159 Posts

  สถานที่เที่ยว

  | Feature

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515