ทัวร์ญี่ปุ่น DELUXE UNSEEN WINTER KAWAZU SAKURA ปล่อยให้ดอกซากุระเติมเต็มหัวใจ ที่คาวาสึ ซากุระ 7 วัน 5 คืน

27/12/2022 (อัพเดทเมื่อ 19/01/2023)
ทัวร์ญี่ปุ่น DELUXE UNSEEN WINTER KAWAZU SAKURA 7 วัน 5 คืน
28 FEBRUARY - 06 MARCH 2023
เดินทางด้วยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย
Meiji Step RakuRaku Cube LP R1
Meiji Step RakuRaku Cube LP R2
ทัวร์ญี่ปุ่น DELUXE UNSEEN WINTER KAWAZU SAKURA 7 วัน 5 คืน

สถานทีท่องเที่ยวไฮไลท์

 • เพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์ความงามของดอกซากุระพันธุ์คาวาซุ ซึ่งบานเร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าลอยฟ้าในเมืองแบบถาวรแห่งแรกของญี่ปุ่น มองเห็นเมืองได้แบบ 360 องศา
 • ชม สวนคะโจเอ็น สวนดอกไม้ สวนนกมากกว่า 30 ชนิด และสัตว์น่ารักๆ อีกมากมาย
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้านิฮงไดระ ชมทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของหุบเขาเบียวบุและหุบเขาจิโกกุตลอดทาง
 • สนุกสนานกับการทำ คามาโบะโกะ (ลูกชิ้นญี่ปุ่น) สูตรต้นตำรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น
 • อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (Rokkasen)
 • ตารางการท่องเที่ยว

  วันที่ รายการ อาหาร ที่พัก
  28 กุมภาพันธ์ 2566 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
  1 มีนาคม 2566 ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) – เมืองโอกาซากิ – ศาลเจ้าโอกาซากิ – เมืองคาเกะงะวะ – สวนนกและสวนพฤกษชาติ “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น”- ชิมิซุ ? ? ? SHIZUOKA TSURUGA GRAND HILLS หรือเทียบเท่า
  2 มีนาคม 2566 ชิมิซุ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้านิฮงไดระ – ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู – ท่าเรือนุมะสึ – ตลาดปลานุมะสึ – เมืองชิโมะดะ ? ? ? SHIZUOKA SHIMODA PRINCE หรือเทียบเท่า
  3 มีนาคม 2566 ชิโมดะ – เมืองคาวาซึ – เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 33 – เมืองโอดาวาระ – พิพิธภัณฑ์ชุซุฮิโระ คามาโบโกะ – เปิดประสบการณ์ใหม่ทำคามาโบโกะ (ลูกชิ้นปลาญี่ปุ่น) – เมืองโยโกฮาม่า – กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า (กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของโยโกฮาม่า) ? ? ? KANAGAWA YOKOHAMA ROYAL PARK หรือเทียบเท่า
  4 มีนาคม 2566 โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า – มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (ไม่อั้น) ? ? ? TOKYO SUNSHINE CITY หรือเทียบเท่า
  5 มีนาคม 2566 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” ? ? ? TOKYO SUNSHINE CITY หรือเทียบเท่า
  6 มีนาคม 2566 โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ – อิสระช้อปปิ้งชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ TG 677 ? – –

  กำหนดการท่องเที่ยว

  28 กุมภาพันธ์ 2566

  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์โดยสายการบินไทย หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

  ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

  1 มีนาคม 2566

  เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG644 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

  เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเอกซ์โป ในปี ค.ศ. 2005 เนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของประเทศที่สำคัญ ลักษณะพิเศษ คือ มีพื้นที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บนชั้นหนึ่งของอาคารผู้โดยสาร เรียกว่า แอร์ซิตี้ (AIRCITY) ประกอบด้วยพื้นที่ขายของแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และพื้นที่พักผ่อน เช่น โรงอาบน้ำแร่ ทำให้นอกจากเป็นท่าอากาศยานแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางระหว่างตัวเมืองนาโกย่าได้

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอกาซากิ” ที่นี่คือเมืองบ้านเกิดของโชกุนคนแรกของญี่ปุ่นอย่างโทคุงาวะ อิเอยาสึ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ซากุระจะบานสะพรั่งรอบปราสาทโอกาซากิที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำเมือง สวยจนได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น” ส่วนในฤดูร้อนมีการแสดงดอกไม้ไฟคู่กับปราสาทเป็นฉากหลัง หรือถ้าออกจากโซนเมืองสักหน่อยก็จะได้สนุกกับการเก็บผลไม้ท่ามกลางธรรมชาติ ครบทุกรสทั้งดอกไม้สวยๆ ประวัติศาสตร์เก่าแก่ และกิจกรรมสนุกๆ

  นำท่านเยี่ยมชม “ปราสาทโอกาซากิ” เป็นปราสาทเก่าแก่และเป็นสถานที่เกิดของอิเอยาสึ แม้ตัวปราสาทสวยงามที่เห็นอยู่ในปัจจุบันจะเป็นเพียงการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณเหมือนกับปราสาทอื่นๆ ในญี่ปุ่น แต่ยังคงบรรยากาศและกลิ่นอายสุดขลังสะท้อนความรุ่งเรืองของโอกาซากิในอดีต ด้วยเหตุที่อิเอยาสึเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ปราสาทที่เปรียบเสมือนบ้านของเขาจึงเป็นที่เคารพรักของชาวเมืองโอกาซากิและชาวญี่ปุ่น จากจุดชมวิวชั้นบนสุดของปราสาทจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองโอกาซากิแบบพาโนรามา มองพลางๆ ก็จินตนาการว่าตัวเองเป็นอิเอยาสึที่กำลังทอดสายตามองบ้านเมืองในอดีต ได้อารมณ์เหมือนย้อนกลับไปในสมัยเซงโกกุจริงๆ

  นำท่านเดินทางสู่ สวนนกและสวนพฤกษชาติ “KAKEGAWA KACHOUEN” เชิญท่านดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและตื่นตาไปกับความอลังการของดอกไม้นานาชนิดที่แข่งกันเบ่งบานอวดสีสันอันแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม้ อาทิ ดอกโคมญี่ปุ่นจาก 700 สายพันธุ์ทั่วโลกที่แข่งกันอวดโฉมสายตานักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีนกฮูก สายพันธุ์หายากทั้งจากญี่ปุ่นและทั่วโลกให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงชมโชว์ของนกฮูกและเหยี่ยวแสนรู้ซึ่งทางสวนได้จัดเตรียมไว้ (เวลาโชว์อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ซึ่งท่านสามารถให้นกเกาะไหล่เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ จากนั้น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก TSURUGA GRAND HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

  2 มีนาคม 2566

  นำท่านนั่ง “กระเช้าไฟฟ้านิฮงไดระ” ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของหุบเขาเบียวบุและหุบเขาจิโกกุตลอดทางที่นั่งกระเช้าไฟฟ้า นำท่านสักการะ “ศาลเจ้าคุโนซัง โทโชกู” ศาลเจ้าแห่งแรกที่อุทิศให้กับโชกุนโทกุกะวะ อิเอะยะสุ ผู้ที่เติบโตในปราสาทซุนปุ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล โชกุนโทกุกะวะได้รับการนับถือเสมือนเทพองค์หนึ่ง และเชื่อกันว่าท่านคอยป้องกันภัยอันตรายและอวยพรให้มีสุขภาพดี อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการเรียน สุสานของท่านตั้งอยู่ที่นี่ และพิพิธภัณฑ์ในศาลเจ้าแห่งนี้ได้จัดแสดงดาบ เกราะ และสมบัติต่าง ๆ ของชายผู้ทำให้ญี่ปุ่นรวมเป็นหนึ่งเดียวนี้

  นำท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือนุมะสึ” ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทิศเหนือคือภูเขาไฟฟูจิ ทิศใต้คืออ่าวซุรุงะ จังหวัดชิซุโอกะ อ่าวสึรุงะลึกกว่า 2,500 เมตร นับว่าเป็นอ่าวที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น จึงเป็นแหล่งจับปลามากมายกว่า 1,000 ชนิดรวมถึงซาบะ, อิวาชิ, อาจิ และปลาโอหรือคัตสึโอะด้วย แต่ที่ขอแนะนำว่าถ้ามาที่ท่าเรือนุมะสึแล้วไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเลยก็คือปลาแห้งซึ่งเรียกได้ว่ามีปริมาณการผลิตสูงสุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว ด้วยความชื้นต่ำ ปริมาณน้ำฝนน้อย และลมแรงจากทิศตะวันตกซึ่งล้วนเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำอาหารทะเลตากแห้ง ทำให้อาหารทะเลตากแห้งของนุมะสึมีรสชาติอร่อยเป็นเลิศ

  นำท่านชม “ตลาดปลานุมะสึ อิโนะ” บริเวณทางเดินชมตลาดบนชั้น 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมูลปลาของบรรดาผู้ค้าส่งบริเวณชั้น 1 ที่แสนคึกคักเต็มไปด้วยชีวิตชีวาได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่อยากให้พลาด

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโมะดะ” ตั้งอยู่ทิศใต้ของคาบสมุทรอิซึ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การแยกเมืองของญี่ปุ่นในปี 1854 และจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น นอกจากนี้ชิโมดะยังเป็นเมืองชายหาดและน้ำพุร้อนอีกด้วย เมืองชิโมะดะยังมีความสำคัญในอดีตสมัยที่ประเทศทางฝั่งตะวันตกบุกมาทางเรือและบังคับให้ประเทศญี่ปุ่นที่ปิดประเทศไปแล้ว 200 ปี ให้ทำการเปิดประเทศขึ้นมาใหม่ เพราะต้องการค้าขายและต้องการผลประโยชน์จากประเทศญี่ปุ่น นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRINCE HOTEL SHIMODA หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

  3 มีนาคม 2566

  นำท่านเดินสู่เมือง “คาวาซึ” เพื่อนำท่านชม “เทศกาลประจำปีคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 33” ซึ่งนับเป็นเทศกาลที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็ม คือระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนมีนาคม ซึ่งดอกซากุระที่เมืองนี้จะเริ่มผลิบานก่อนเมืองอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นเทศกาลดอกไม้ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จุดเด่นของเมืองนี้ท่านจะสามารถชมต้นซากุระขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีต้นซากุระเรียงรายเป็นทิวแถวยาวตลอดริมแม่น้ำคาวาซึ ระยะทางร่วม 2 กิโลเมตร ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจท่ามกลางสีสันของดอกซากุระสวยงาม บรรยากาศที่หนาวเย็นสุดแสนโรแมนติค สถานที่ท่องเที่ยวนี้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หาชมยากในโลกที่ห้ามพลาดอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอดาวาระ” เป็นเมืองหน้าปราสาทซึ่งเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองที่เป็นจุดแวะพักระหว่างเดินทาง เราจะนำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ชุซุฮิโระ คามาโบโกะ” เมืองโอดาวาระ จังหวัดคานากาว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นคือคามาโบโกะ ซึ่งถือว่าเป็นของที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคามาโบโกะ ความลึกลับ วัสดุ และคุณค่าทางโภชนาการ

  ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ สนุกนสนาไปกับการทำคามาโบโกะ และลิ้มรสคามาโบโกะฝีมือตัวเองที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ ได้อีกด้วย เกร็ดความรู้: คามาโบโกะ คือ ลูกชิ้นปลาญี่ปุ่น ที่นำเอาเนื้อปลามาบดนวดกับเกลือ ปั้นจนเป็นรูปทรงที่ต้องการ จากนั้นแล้วจึงนำไปนึ่งหรือย่าง

  นำท่านเดินทางสู่เมือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลักของจังหวัดคานากา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวโตเกียวใน ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคนซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น นอกจากนี้เมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางในด้านการค้ากับชาติอื่นๆ มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งชาวจีนและชาวตะวันตก

  นำท่านนั่ง “กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า (Yokohama Air Cabin)” กระเช้าลอยฟ้าใจกลางเมืองโยโกฮาม่าแห่งแรกของญี่ปุ่น เรียกได้ว่าสามารถชมเมืองแบบมุมสูงมุมปังๆ ได้อย่างจัดเต็ม เพราะตัวกระเช้ากรุกระจกรอบทิศทาง เรียกได้ว่าเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ 360 องศาเลยทีเดียว ความพิเศษที่สำคัญที่สุดของ “YOKOHAMA AIR CABIN” คือคุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นบนฟ้าได้อย่างสบาย ๆ โดยการลอยบนฟ้าผ่านใจกลางของย่านมินาโตะมิไรในโยโกฮาม่าในเวลาประมาณ 5 นาที นี่เป็นกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกในญี่ปุ่นที่วิ่งลอดผ่านระหว่างอาคารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนอยู่ใกล้ ๆ อาคารสถานีก็จะลอยอยู่ใกล้กับพื้นดิน และท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพจากห้องโดยสารที่ทอดผ่านเหนือถนนและทางเดินเล่นได้โดยตรงราวกับเดินเล่นเหนือถนนเหล่านั้น ที่จุดสูงสุดบนเส้นทาง ท่านก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของมินาโตะมิไรจากบนฟ้าได้ที่ความสูงประมาณ 40 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 630 เมตร จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL PARK HOTEL YOKOHAMA หรือเทียบเท่า

  4 มีนาคม 2566

  นำท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล โยโกฮาม่า” เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และโรงงานของคัพนู้ดเดิ้ล หรือบะหมี่ถ้วยเพื่อนยากยามหิวของเรา บริเวณส่วนพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนกลายมาเป็นคัพนู้ดเดิ้ล และยังสามารถทำบะหมี่ถ้วย ออกแบบลวดลายของถ้วย พร้อมเครื่องแบบพิเศษที่เราเลือกเองได้ด้วย จะทำไปเป็นที่ระลึกหรือเอาไปเป็นของฝากก็ได้

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า” เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของญี่ปุ่นนี้ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 เพื่อนำเสนอเรื่องราวของราเมง เอาไว้แบบครบถ้วนความอร่อย ทั้งเนื้อหา และรสชาติ ผ่านพื้นที่ที่แบ่งออกเป็น 3 ชั้น สองโซนหลัก เริ่มจากชั้น 1 พื้นที่แสดงประวัติน่าสนใจต่าง ๆ ของราเมง อาทิ คอลเลกชั่นราเมง ไม่ว่าจะเป็นเส้นราเมง ถ้วยราเมง ช้อนทานราเมง ที่แสดงถึงวิวัฒนาการ คัลเจอร์ และวัฒนธรรมการกินราเมงในแต่ละพื้นที่ได้อย่างน่าสนุก ก่อนไปละลายทรัพย์กันที่ร้านขายของที่ระลึกราเมง ขณะที่ส่วนไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์ต้องยกให้ ย่านราเมง ในพื้นที่ชั้นใต้ดินทั้งสองชั้น (B1/B2) ของตัวพิพิธภัณฑ์ ที่สถาปัตยกรรมทุกอย่างภายใน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ดวงไฟ พื้นทางเดิน โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ล้วนถูกดีไซน์ให้อยู่ในบรรยากาศของเมืองชิตามาชิ ช่วงปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นยุคจุดกำเนิดของราเมงนั่นเอง แถมเพิ่มขีดความสุขของคนรักในการทานราเมง ด้วยการนำร้านราเมงชื่อดังจากทั่วทุกสารทิศของประเทศญี่ปุ่น มาเปิดขายภายในย่านราเมงแห่งนี้ แบบหมุนเวียนร้านใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ ตลอดทั้งปีไปเลย

  นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  18 Shinjuku - pixta_93387617_M

  ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ช้อปปิ้งย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้าหลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าร้านซานริโอะ ร้านเกมส์ ร้านจักรยาน ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่น ๆ ให้ท่าน ได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ

  นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

  5 มีนาคม 2566

  Tokyo

  เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น ย่านอิเคะบุคุโระ ย่านชินจูกุ ย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด

  “ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลิน กับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโระ ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ร้านนาฬิกา ร้านเครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

  “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า

  “ย่านชิบุย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น แหล่งธุรกิจ และบันเทิง จุดเด่นของชิบุย่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ที่มีคนเดินข้ามไปมากันคึกคัก ใครได้ผ่านมาต้องลองเดินผ่านแยกนี้ดูซักครั้งในชีวิต ย่านนี้มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญี่ปุ่นต่างวิ่งตามย่านนี้ มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิ้งที่มีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชั้นละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักดี เพราะมีตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตั้งไม่ไกลกันมากนัก ห้างที่นักช้อปปิ้งรู้จักกันดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตั้งแต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย

  “ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตสำหรับการช้อปปิ้งและกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย ร้านค้าเก๋ ๆ ร้านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่น่านั่งเยอะมาก ย่านกินซ่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ดินราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้ พื้นที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านเยน จึงทำให้ร้านค้าร้านอาหารแถวนี้ราคาแพงสุด ๆ กาแฟราคาแก้วละ 900 เยนก็สามารถหาได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางสุดหรู และสินค้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำมารวมอยู่ย่านนี้

  ทัวร์เสริม เลือกซื้อทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้

  หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง

 • ทัวร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทุกประเภท ดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนดวันทำการเป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนั้น ๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลักไม่มีมัคคุเทศก์ภาษาไทย โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม
 • ทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสัมผัสการนั่งรถไฟแบบท้องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้คำอธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ(ไม่รวมในค่าบริการ) มีบริการส่งถึงหน้าสวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนั่งรถไฟโมโนเรลไปยังดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวของท่านเอง โดยค่ารถไฟชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟได้โดยตัวท่านเอง
 • Cr: https://www.tokyodisneyresort.jp

  6 มีนาคม 2566

  นำท่านชม “ตลาดปลาซึกิจิ” ตลาดปลาใจกลางกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เดินชมตลาดปลา ที่มีของขายมากมายอาทิ ของดอง ของตากแห้ง ปลาสด ผัก ผลไม้ มีดแร่ซูชิ รวมไปถึงร้านอาหารทะเลสดๆ ร้านซูชิ ร้านปลาดิบ ที่อร่อยและราคาไม่แพง

  นำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง “ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” เป็นเอาท์เล็ทที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2013 อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เป็นบริษัทเดียวกับ Gotemba Premium Outlet ภายในมีร้านค้าที่เป็นแบรนด์ทั้งจากญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าที่มีให้เลือก มากมายในราคาลดสุดพิเศษ

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ สนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก

  เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 และเดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

  ราคาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น DELUXE UNSEEN WINTER KAWAZU SAKURA 7 วัน 5 คืน

  เงื่อนไขการจองโปรแกรมทัวร์

  อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 – 2,000,000 บาท
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าตรวจ RT-PCR (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • การชำระเงิน

 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

  (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยว

  เที่ยวญี่ปุ่น

  ติดต่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

  Chill Chill Japan LINE Official

  Meiji Step RakuRaku Cube LP R3
  Meiji Step RakuRaku Cube LP R4
  Meiji Step RakuRaku Cube LP R5

  สถานที่เที่ยว

  | Feature
  Meiji Step RakuRaku Cube LP R6

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515

  Meiji Step RakuRaku Cube LP R7