ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu ชิม-ช้อป-แชะ เที่ยวคิวชู 5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนมกราคมถึงมีนาคม ราคาเริ่มต้นเพียง 25,666 บาท

27/12/2022 (อัพเดทเมื่อ 22/01/2023)
ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu ชิม-ช้อป-แชะ 5 วัน 3 คืน
เดินทางตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2566
เดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ราคาเริ่มต้นที่ 25,666 บาท
SOMPO

ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu ชิม-ช้อป-แชะ 5 วัน 3 คืน

เดินทาง เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2566 ดังนี้ 11-15 มกราคม 2566 | 14-18 มกราคม 2566 | 25-29 มกราคม 2566 | 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2566 | 01-05 กุมภาพันธ์ 2566 | 11-15 กุมภาพันธ์ 2566 (วันวาเลนไทน์) | 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 | 04-08 มีนาคม 2566 (วันมาฆบูชา) | 08-12 มีนาคม 2566

สถานที่ไฮไลท์

 • อุโมงค์ป่าสนนิจิโกะ – ปราสาทคาราสึ – ลิ้มลอยหอยนางรมปิ้งย่าง
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายุโทคุ อินาริ
 • ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Little kyoto) : พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะ – ศาลเจ้าเกี๊ยะ – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นอินะ กว่า 4,500 ตัว
 • Tosu Premuiem Outlets – บ่อนรกทะเลเดือด – หุ้นกันดั้ม RX93 FF
 • ตารางการเดินทาง

  วันที่ รายการ อาหาร ที่พัก
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  2 ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น – บ่อนรกทะเลเดือด(อุมิ จิโกกุ) – อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ? ? ? BEPPU KAMENOI หรือเทียบเท่า
  3 เบปปุ – ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Little Kyoto): พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเกี๊ยะ – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะ – ช้อปปิ้งจุใจ ณ Tosu Premium Outlets – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ฟุกุโอกะ ? ? ? FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า
  4 ปราสาทคาราสึ – อุโมงค์ป่าสนดำนิจิโนะ มัตสึบาระ – ลิ้มลองหอยนางรมปิ้งย่าง – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด ณ ห้าง Lalaport – Duty Free – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน หรือ ย่านฮากาตะ – ลิ้มลองอาหารย่านยะไต ? ? ? FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า
  5 สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  กำหนดการเดินทาง

  วันแรก

  เตรียมตัวพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

  ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่สอง

  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ810 ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

  ออกเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ (Dazaifu) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นช่วงประมาณปี ค.ศ. 700 เพื่อเป็นเมืองที่รวมศูนย์ในการบริหารของเกาะคิวชูมานานกว่า 500 ปี ถึงศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา ส่วนรูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่า ถ้าลูบตามส่วนต่าง ๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้น ๆ ไปด้วยถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย จากนั้นให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด! ชิมโมจิย่าง ขนมอุเมะกาเอะโมจิ (ขนมญี่ปุ่นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าวสอดไส้ถั่วแดงอะสึกึ) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของที่นี้

  ต่อไปยัง หมู่บ้านยูฟุอิน (Yufuin) ต้นแบบของ OTOP ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในหุบเขาในจังหวัดโออิตะ ยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธ์ ภายในหมู่บ้านมีทั้งร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่เป็นแฮนด์เมด ฯลฯ กว่า 40 ร้าน บนถนนยูโนสึโบะ เดินทางต่อไปยัง เบปปุ เมืองออนเซ็น เป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น้ำพุร้อนยอดนิยมของญี่ปุ่น ชมบ่อนรกทะเลเดือด อุมิ จิโกกุ (Umi jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 8 บ่อน้ำ ภายในบ่อจะเป็นสีน้ำเงินโคลบอลต์หรือมีสีคล้ายกับสีของน้ำทะเล (บ่อนี้จึงมีชื่อว่า อุมิ ที่แปลว่า ทะเลในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทำให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทำให้มีควันสีขาวโขมง

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (มีไกด์แนะนำ) พักค้างคืน ณ โรงแรม BEPPU KAMENOI หรือเทียบเท่า ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลาย

  วันที่สาม

  ออกเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Mamedamachi) บรรยากาศย้อนยุคไปยังสมัยเอโดะกว่า 400 ปี ได้รับการขนานนามว่าเป็น Little Kyoto แห่งคิวชู ตั้งอยู่ในเมืองฮิตะ (Hita) จังหวัดโออิตะ บ้านเรือน ร้านค้ายังคงมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น ถือได้ว่า ฮิตะเป็นเมืองแห่งไม้สนและรองเท้าเกี๊ยะ อิสระให้ท่านได้ชิม-ช้อป-แชะในร้านที่ตั้งเรียงรายโดยรอบ อาทิ ชมพิพิธภัณฑ์รองเท้าเกี๊ยะ, ศาลเจ้าเกี๊ยะ แชะรูปกับรองเท้าเกี๊ยะยักษ์ สูงกว่า 4 เมตร น้ำหนักกว่า 1,000 กก. แวะร้านฮิตะโชยุ (ซีอิ๊ว) พร้อมชม พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาฮินะ กว่า 4,500 ตัว ซึ่งบางตัวมีอายุกว่า 300 ปี ชมรถแห่สมบัติของเมือง ณ พิพิธภัณฑ์ Hita Gion Yamaboko Kaikan ร้านสาเกและยังมีโรงงานผลิตเหล้าบ๊วย(ไม่รวมค่าเข้าชม หากมี) ฯลฯ

  แวะ โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ มีสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษสุดให้เลือกมากมาย อาทิ Samaonite, Burberry เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ฯลฯ อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางต่อไปยัง ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (Yutoku Inari) เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจำตระกูลนาเบะชิมะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (มีไกด์แนะนำ) พักค้างคืน ณ FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่

  ออกเดินทางสู่ ปราสาทคาราสึ (Karatsu Castle)(ไม่รวมค่าเข้าชม) ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ (Saga) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับอ่าวคาราซึ (Karatsu Bay) ทำให้นอกจากเราจะได้ชมสถาปัตยกรรมงามๆของปราสาทแล้วที่นี่ยังเป็นอีกจุดที่สามารถชมวิวอ่าวคาราซึไปจนถึงวิวทิวทัศน์ของเมืองซากะได้สวยงามมาก ซึ่งตัวปราสาทมีอายุประมาณ 400 กว่าปี โดยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกราวสมัย เอะโดะประมาณปี 1602 โดย Terasawa Hirotaka ไดเมียวผู้ปกครองเมืองคาราซึ ต่อมาถูกทำลายลงในสมัยยุคฟื้นฟูเมจิ หลังจากนั้นสร้างขึ้นใหม่ในปี 1966 โดยยึดตามแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิมทั้งหมด ภายในปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของปราสาท ข้าวของต่างๆ ในอดีต และงานศิลปะต่างๆอีกมากมาย

  ต่อไปยัง อุโมงค์ป่าสนดำนิจิโนะ มัตสึบาระ ที่ทอดยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกไปจนถึงฝั่งตะวันตก อยู่ข้างชายหาด มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยจำนวนต้นสนในป่าสนแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านต้นชนิดของต้นสนก็มีหลากหลายชนิด แต่ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ สายพันธุ์สนญี่ปุ่นดำ (JAPANESE BLACK PINES) ว่ากันว่าเป็นป่าสนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน เมนู Oyster BBQ set ให้ท่านได้ลิ้มลองหอยนางรมปิ้งย่าง

  เดินทางต่อไปยัง ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด ณ ห้าง LaLaport มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn Gundam ที่โตเกียวและใหญ่กว่า RX93 FF Gundam ที่ Gundam Factory Yokohama เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบัน

  ต่อไปยัง ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากแบรนด์เนม อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง เซรั่ม โฟมล้างหน้า ยา คอลลาเจน และอาหาร ฯลฯ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน (Tenjin) หรือ ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบันเทิง อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่านยะไต (Yatai) หมายถึงซุ้มขายอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่รวมร้านอาหารแบบฉบับท้องถิ่นเอาไว้มากมาย อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ (มีไกด์แนะนำ) พักค้างคืน ณ FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า

  ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ บริการแซนวิชและข้าวปั้นก่อนขึ้นเครื่อง เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ811 (ใช้เวลาบิน 6.10 ชั่วโมง) เวลา 13.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  ราคาโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  ลำดับ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ พักเดี่ยว
  เพิ่มท่านละ
  1 11-15 มกราคม 2566 27,666 5,500
  2 14-18 มกราคม 2566 25,666 5,500
  3 25-29 มกราคม 2566 27,666 5,500
  4 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2566 25,666 5,500
  5 01-05 กุมภาพันธ์ 2566 27,666 5,500
  6 11-15 กุมภาพันธ์ 2566 (วันวาเลนไทน์) 27,666 5,500
  7 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 27,666 5,500
  8 04-08 มีนาคม 2566 (วันมาฆบูชา) 27,666 5,500
  9 08-12 มีนาคม 2566 27,666 5,500

  เงื่อนไขโปรแกรม

  หมายเหตุ

  1. กรณี Join Land อย่างเดียว หักค่าตั๋วเครื่องบินออก 9,000 บาท
  2. เด็กทารก (Infant) อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ชำระเพียง 8,900 บาท
  3. ตั๋วเครื่องบิน Vietjetair (VZ) รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  4. อัพเกรดที่นั่งเป็นพรีเมี่ยมแถว 3-10 ชำระเพิม 490 บาท/เที่ยว
  5. ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 15 กก.ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เที่ยวบิน
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 20 กก.ชำระเพิ่ม 1,500 บาท/เที่ยวบิน

  เงือนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบินThai Vietjet Air (VZ) รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ 7 กก. (สามารถUpgradeที่นั่งได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
 • ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  • กรณีชนิดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็นห้องชนิดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • กรณีเป็นห้องพัก 3ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอนตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ
  • กรณีวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้องนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็น 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  • วงเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ
 • อัตราค่าบริกาไม่รรวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป)
 • ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อยี่ห้อใดก็ได้ ไม่ครบ 3 เข็ม
 • ติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยว

  เที่ยวญี่ปุ่น

  ติดต่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

  Chill Chill Japan LINE Official

  เที่ยวชมแดนเทพนิยาย ต้นกำเนิดของญี่ปุ่นอิซูโมะ

  สถานที่เที่ยว

  | Feature

  กรณีฉุกเฉิน

  | Emergency
  • Police

   110

  • Ambulance

   119

  • AMDA International Medical Information Center

   03-6233-9266

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

   090-4435-7812

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

   090-1895-0987

  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

   090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515