พยากรณ์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ประจำปี 2023

04/09/2023 (อัพเดทเมื่อ 02/11/2023)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2023 Japan Meteorological Corporation ได้ทำการประกาศ “พยากรณ์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ประจำปี 2023 ครั้งที่ 3”
จากข้อมูลดังกล่าว เวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีในโตเกียวคือวันที่ 1 ธันวาคม และในบางพื้นที่คาดว่าจะล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากอุณหภูมิที่ยังคงสูง
ดังนั้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2566 คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงทั่วประเทศ

พยากรณ์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีทั่วประเทศก็จะมีช่วงเดียวกันกับค่าเฉลี่ย และช้ากว่าปีเฉลี่ย
ช่วงปกติ คือญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
คาดว่าจะล่าช้ากว่าปกติในญี่ปุ่นตอนเหนือ

ส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีในโตเกียวคือประมาณวันที่ 1 ธันวาคม
โอซาก้าประมาณวันที่ 4 ธันวาคม
ในบางพื้นที่เช่นซัปโปโรและนากาโนะ เวลาที่ดีที่สุดในการชมคือช้ากว่าปกติอย่างน้อย 10 วัน

แผนที่พยากรณ์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2023

นี่คือแผนภาพ “พยากรณ์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ประจำปี 2023 ครั้งที่ 3”’ ที่ประกาศโดย Japan Meteorological Corporation

ตารางสรุปช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีในแต่ละเมืองปี 2023

ตารางนี้สรุปช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีในแต่ละเมือง

ชื่อเมืองช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสี
Sapporo13 พฤศจิกายน
Aomori16 พฤศจิกายน
Sendai30 พฤศจิกายน
Tokyo1 ธันวาคม
Kanazawa1 ธันวาคม
Nagano18 พฤศจิกายน
Nagoya2 ธันวาคม
Kyoto11 ธันวาคม
Osaka3 ธันวาคม
Wakayama13 ธันวาคม
Hiroshima28 พฤศจิกายน
Kochi9 ธันวาคม
Fukuoka10 ธันวาคม
Kagoshima12 ธันวาคม

สถานที่เที่ยว

| Feature

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515